Danh sách tiểu hành tinh/118901–119000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118901 2000 UH67 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118902 2000 UU67 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
118903 2000 US72 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
118904 2000 UT86 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118905 2000 UM87 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
118906 2000 UE93 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118907 2000 UJ95 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118908 2000 UA98 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118909 2000 UE106 30/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118910 2000 UR111 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
118911 2000 VL2 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
118912 2000 VN16 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118913 2000 VM18 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
118914 2000 VV18 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
118915 2000 VM25 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
118916 2000 VR25 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118917 2000 VU26 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
118918 2000 VY26 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
118919 2000 VR27 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
118920 2000 VH31 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118921 2000 VP45 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
118922 2000 VE48 02/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
118923 2000 VM51 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
118924 2000 VG53 03/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118925 2000 VH59 06/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118926 2000 VT59 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
118927 2000 WQ2 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
118928 2000 WB3 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118929 2000 WK5 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118930 2000 WB8 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
118931 2000 WD21 24/11/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,5 km MPC · JPL
118932 2000 WC24 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118933 2000 WA27 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
118934 2000 WG31 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118935 2000 WE42 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
118936 2000 WT43 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
118937 2000 WT46 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118938 2000 WM47 21/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
118939 2000 WL51 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
118940 2000 WH58 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
118941 2000 WW60 21/11/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
118942 2000 WK62 23/11/2000 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
118943 2000 WF67 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118944 2000 WU67 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
118945 Rikhill 2000 WS68 29/11/2000 Junk Bond D. Healy 7,6 km MPC · JPL
118946 2000 WQ69 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118947 2000 WV69 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
118948 2000 WN83 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
118949 2000 WM88 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
118950 2000 WG89 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118951 2000 WU89 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118952 2000 WA92 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118953 2000 WN94 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118954 2000 WR99 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
118955 2000 WU100 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
118956 2000 WA103 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
118957 2000 WE115 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
118958 2000 WR121 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
118959 2000 WO124 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118960 2000 WQ124 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118961 2000 WO125 29/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
118962 2000 WK129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
118963 2000 WY132 19/11/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
118964 2000 WW133 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118965 2000 WA138 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
118966 2000 WJ141 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118967 2000 WL144 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
118968 2000 WP150 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118969 2000 WC156 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118970 2000 WE160 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
118971 2000 WR162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
118972 2000 WV171 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118973 2000 WD173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
118974 2000 WU173 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
118975 2000 WB180 27/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
118976 2000 WL181 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
118977 2000 WQ183 21/11/2000 Haute Provence Haute-Provence Obs. 5,0 km MPC · JPL
118978 2000 WW196 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118979 2000 XM6 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
118980 2000 XC11 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
118981 2000 XS13 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118982 2000 XK14 05/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 6,4 km MPC · JPL
118983 2000 XB19 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118984 2000 XC21 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118985 2000 XW26 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
118986 2000 XM30 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
118987 2000 XZ41 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118988 2000 XS44 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118989 2000 XO47 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
118990 2000 XW48 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118991 2000 YC5 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118992 2000 YW6 20/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
118993 2000 YL12 22/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 5,8 km MPC · JPL
118994 2000 YS28 28/12/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
118995 2000 YH34 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118996 2000 YF38 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
118997 2000 YU39 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
118998 2000 YC40 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118999 2000 YJ51 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
119000 2000 YV55 30/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also