Danh sách tiểu hành tinh/119301–119400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119301 2001 SH25 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119302 2001 SR26 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119303 2001 SZ26 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119304 2001 SQ33 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119305 2001 SH42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119306 2001 SX47 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119307 2001 SF48 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119308 2001 SR51 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119309 2001 SC52 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119310 2001 SR62 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119311 2001 SL66 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119312 2001 SR70 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119313 2001 SS72 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119314 2001 SW72 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119315 2001 SQ73 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 53 km MPC · JPL
119316 2001 SR80 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119317 2001 SG97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119318 2001 SL101 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119319 2001 SZ104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119320 2001 SH109 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
119321 2001 SX114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
119322 2001 SA119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119323 2001 SQ121 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
119324 2001 SM124 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119325 2001 SP125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119326 2001 SS128 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119327 2001 SD130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
119328 2001 SX131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119329 2001 SV135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119330 2001 SY135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119331 2001 SS136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119332 2001 SA140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119333 2001 SM141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119334 2001 SD143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119335 2001 SN144 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119336 2001 SC145 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119337 2001 SB146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119338 2001 SR152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
119339 2001 SR154 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119340 2001 SY161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119341 2001 SL168 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119342 2001 SZ172 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119343 2001 SR176 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119344 2001 SK179 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119345 2001 SB180 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119346 2001 SS203 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119347 2001 SM204 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119348 2001 SQ209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119349 2001 SP212 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119350 2001 SM220 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119351 2001 SR222 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
119352 2001 ST226 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119353 2001 SV231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119354 2001 SR232 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119355 2001 SU232 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119356 2001 SF235 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119357 2001 SM238 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119358 2001 SW238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119359 2001 SN242 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119360 2001 SL244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119361 2001 SK246 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119362 2001 SQ246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119363 2001 SX246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119364 2001 SY246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119365 2001 SK250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119366 2001 SZ252 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119367 2001 SO253 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119368 2001 SD273 26/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
119369 2001 SZ277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
119370 2001 SL286 21/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
119371 2001 SZ286 22/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
119372 2001 SP292 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119373 2001 SS308 22/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119374 2001 SL311 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119375 2001 SG315 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119376 2001 SP316 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119377 2001 SK318 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119378 2001 SD321 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119379 2001 SS323 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119380 2001 SK325 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119381 2001 SH326 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
119382 2001 SX346 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119383 2001 SC349 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119384 2001 TG 05/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
119385 2001 TU7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
119386 2001 TB11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119387 2001 TD12 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119388 2001 TT12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119389 2001 TG20 09/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
119390 2001 TR27 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119391 2001 TD32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119392 2001 TK33 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119393 2001 TE34 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119394 2001 TS38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119395 2001 TC40 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
119396 2001 TJ40 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
119397 2001 TQ43 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119398 2001 TV46 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
119399 2001 TH49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
119400 2001 TM50 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL