Danh sách tiểu hành tinh/118301–118400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118301 1998 TO16 14/10/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
118302 1998 TX36 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
118303 1998 UG 17/10/1998 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
118304 1998 UQ20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
118305 1998 UU30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
118306 1998 US39 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118307 1998 VM1 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118308 1998 VT7 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118309 1998 VR9 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118310 1998 VP32 15/11/1998 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
118311 1998 VU36 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118312 1998 VM39 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118313 1998 WV2 17/11/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
118314 1998 WG11 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118315 1998 WR12 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118316 1998 WC15 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118317 1998 WK41 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118318 1998 XW 07/12/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
118319 1998 XP10 15/12/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
118320 1998 XB11 15/12/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
118321 1998 XS12 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,3 km MPC · JPL
118322 1998 XK48 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118323 1998 XU52 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118324 1998 XB57 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118325 1998 XP71 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118326 1998 YR20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118327 1998 YZ20 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
118328 1998 YH21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
118329 1998 YG24 16/12/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118330 1999 AP 04/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,5 km MPC · JPL
118331 1999 AM2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
118332 1999 AK14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
118333 1999 AB24 15/01/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
118334 1999 AY24 15/01/1999 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
118335 1999 BF2 19/01/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
118336 1999 BB7 20/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
118337 1999 BQ9 23/01/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
118338 1999 CS 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
118339 1999 CK18 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
118340 1999 CL20 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118341 1999 CK25 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118342 1999 CW26 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118343 1999 CT27 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118344 1999 CS42 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118345 1999 CZ45 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118346 1999 CA48 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118347 1999 CM60 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118348 1999 CT86 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118349 1999 CG88 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118350 1999 CR89 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118351 1999 CF98 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118352 1999 CA101 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118353 1999 CZ104 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118354 1999 CY149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
118355 1999 CA154 14/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
118356 1999 EM3 12/03/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,2 km MPC · JPL
118357 1999 EM11 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
118358 1999 FH2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118359 1999 FZ3 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
118360 1999 FV4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
118361 1999 FX4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
118362 1999 FS17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
118363 1999 FH46 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118364 1999 FT47 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118365 1999 FQ52 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
118366 1999 GK 05/04/1999 Modra J. Tóth, D. Kalmančok 2,4 km MPC · JPL
118367 1999 GC4 12/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,3 km MPC · JPL
118368 1999 GE11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
118369 1999 GF11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118370 1999 GT13 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
118371 1999 GE33 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118372 1999 GV33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118373 1999 GD41 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118374 1999 GU55 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118375 1999 HB4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
118376 1999 HE4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
118377 1999 HW7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
118378 1999 HT11 17/04/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. res · 134 km MPC · JPL
118379 1999 HC12 18/04/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 134 km MPC · JPL
118380 1999 JQ5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
118381 1999 JU5 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
118382 1999 JH6 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118383 1999 JE7 08/05/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
118384 1999 JA8 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118385 1999 JP11 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
118386 1999 JF14 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118387 1999 JC15 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
118388 1999 JR42 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118389 1999 JV42 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
118390 1999 JS49 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118391 1999 JV117 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
118392 1999 JO124 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118393 1999 KB3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
118394 1999 NV7 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
118395 1999 NB65 14/07/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
118396 1999 RY29 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118397 1999 RO45 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 5,6 km MPC · JPL
118398 1999 RO58 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
118399 1999 RM61 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
118400 1999 RB63 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL