Danh sách tiểu hành tinh/118201–118300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118201 1995 FQ19 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
118202 1995 HQ3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
118203 1995 HL4 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
118204 1995 MS1 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
118205 1995 MK7 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
118206 1995 OB6 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
118207 1995 SJ10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
118208 1995 TH10 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
118209 1995 UH20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
118210 1995 UG56 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118211 1995 VE18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
118212 1995 XM4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
118213 1995 YO18 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
118214 Agnesediboemia 1996 AG1 12/01/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 6,5 km MPC · JPL
118215 1996 BN1 24/01/1996 Cloudcroft W. Offutt 4,4 km MPC · JPL
118216 1996 DU1 22/02/1996 Stroncone A. Vagnozzi 1,0 km MPC · JPL
118217 1996 EO7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
118218 1996 GM17 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
118219 1996 HT20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
118220 1996 HA21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
118221 1996 HQ21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
118222 1996 RR11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
118223 1996 SO4 21/09/1996 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
118224 1996 TT1 03/10/1996 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
118225 1996 TP18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
118226 1996 TA30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
118227 1996 TR39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
118228 1996 TQ66 08/10/1996 Mauna Kea J. Chen, D. C. Jewitt, C. Trujillo, J. X. Luu 185 km MPC · JPL
118229 1996 VE23 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
118230 Sado 1996 WY2 30/11/1996 Chichibu N. Satō 4,2 km MPC · JPL
118231 1996 XQ18 08/12/1996 Catalina Station C. W. Hergenrother 4,7 km MPC · JPL
118232 1997 AY6 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
118233 1997 BX6 30/01/1997 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 1,8 km MPC · JPL
118234 1997 BO7 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
118235 1997 ES7 07/03/1997 Bologna San Vittore Obs. 1,7 km MPC · JPL
118236 1997 EO26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
118237 1997 GD16 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118238 1997 JT5 02/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
118239 1997 KX 31/05/1997 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
118240 1997 LS3 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
118241 1997 LJ9 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
118242 1997 NM3 09/07/1997 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
118243 1997 QL1 30/08/1997 Kleť Z. Moravec 1,4 km MPC · JPL
118244 1997 RV10 03/09/1997 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
118245 1997 SF10 23/09/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
118246 1997 SR15 27/09/1997 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
118247 1997 TH1 03/10/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
118248 1997 TS19 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
118249 1997 WF15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
118250 1998 BY1 19/01/1998 Uenohara N. Kawasato 3,0 km MPC · JPL
118251 1998 BF18 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
118252 1998 BW33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
118253 1998 BK43 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
118254 1998 CU 04/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,1 km MPC · JPL
118255 1998 CZ2 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
118256 1998 DX25 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
118257 1998 FS17 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
118258 1998 FG41 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118259 1998 FT52 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
118260 1998 FP54 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118261 1998 FF79 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
118262 1998 FO85 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118263 1998 FE90 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
118264 1998 FB105 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118265 1998 FM142 29/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118266 1998 HQ17 18/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
118267 1998 HR56 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
118268 1998 HG61 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
118269 1998 HL74 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118270 1998 HN129 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
118271 1998 HO149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
118272 1998 KU10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
118273 1998 OX9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
118274 1998 QE20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118275 1998 QR24 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118276 1998 QM33 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118277 1998 QE105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
118278 1998 RO17 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118279 1998 RG23 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118280 1998 RQ31 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118281 1998 RH43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118282 1998 RB48 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118283 1998 RU55 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118284 1998 RC59 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118285 1998 RF65 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118286 1998 RR66 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118287 1998 RY66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118288 1998 SK4 20/09/1998 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
118289 1998 SN10 19/09/1998 Uenohara N. Kawasato 1,4 km MPC · JPL
118290 1998 SZ26 20/09/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
118291 1998 SU46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
118292 1998 SE57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
118293 1998 SV62 25/09/1998 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
118294 1998 SQ75 17/09/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
118295 1998 SA111 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118296 1998 SL122 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118297 1998 SY129 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118298 1998 SC131 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118299 1998 SD148 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118300 1998 SL162 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL