Danh sách tiểu hành tinh/117201–117300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117201 2004 RB183 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
117202 2004 RY187 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117203 2004 RH188 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117204 2004 RD192 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
117205 2004 RO192 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
117206 2004 RC193 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
117207 2004 RH193 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
117208 2004 RM194 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
117209 2004 RH200 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
117210 2004 RM200 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
117211 2004 RO205 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
117212 2004 RE214 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117213 2004 RK214 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
117214 2004 RW216 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
117215 2004 RO224 08/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
117216 2004 RM236 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117217 2004 RA254 06/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
117218 2004 RF255 06/09/2004 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
117219 2004 RF266 10/09/2004 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
117220 2004 RV306 12/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
117221 2004 RL307 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
117222 2004 RD308 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117223 2004 RP311 14/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
117224 2004 RP322 13/09/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
117225 2004 RW325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117226 2004 RZ325 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
117227 2004 RG326 13/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
117228 2004 RN328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
117229 2004 RP329 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
117230 2004 RC338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
117231 2004 RY341 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117232 2004 SN2 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
117233 2004 SG9 16/09/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
117234 2004 SO11 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
117235 2004 SM12 17/09/2004 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
117236 2004 SU14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
117237 2004 SY14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
117238 2004 SQ17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
117239 2004 SM18 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
117240 Zhytomyr 2004 SX19 19/09/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,9 km MPC · JPL
117241 2004 SS20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
117242 2004 SF21 21/09/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
117243 2004 SU25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,1 km MPC · JPL
117244 2004 SG29 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117245 2004 SC32 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117246 2004 SN33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117247 2004 SO33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117248 2004 SN38 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
117249 2004 SW38 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117250 2004 ST39 17/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
117251 2004 SD41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
117252 2004 SJ41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
117253 2004 ST45 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117254 2004 SV45 18/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
117255 2004 SJ46 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
117256 2004 SQ50 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
117257 2004 SV53 22/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
117258 2004 SL54 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117259 2004 SW54 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
117260 2004 SD55 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
117261 2004 SS57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
117262 2004 ST57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
117263 2004 SB58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
117264 2004 SJ59 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
117265 2004 TH1 04/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,9 km MPC · JPL
117266 2004 TO7 05/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
117267 2004 TA16 06/10/2004 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
117268 2004 TK52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
117269 2004 TX53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
117270 2004 TT100 06/10/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
117271 2004 TY102 06/10/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
117272 2004 TJ109 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117273 2004 TX109 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
117274 2004 TR110 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
117275 2004 TC113 07/10/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
117276 2004 TQ118 05/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
117277 2004 TX118 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117278 2004 TQ120 06/10/2004 Siding Spring SSS 8,4 km MPC · JPL
117279 2004 TM121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
117280 2004 TW121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
117281 2004 TX130 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
117282 2004 TT139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
117283 2004 TQ168 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117284 2004 TA170 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
117285 2004 TK173 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117286 2004 TJ208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
117287 2004 TS221 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117288 2004 TU221 07/10/2004 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
117289 2004 TV240 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
117290 2004 TW247 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
117291 2004 TK287 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
117292 2004 TP287 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117293 2004 TC328 04/10/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
117294 2004 TY338 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
117295 2004 TD355 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117296 2004 UP7 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
117297 2004 UH8 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117298 2004 UX9 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117299 2004 UC10 19/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
117300 2004 VG2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL