Danh sách tiểu hành tinh/118101–118200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118101 2228 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
118102 Rinjani 2254 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118103 2279 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
118104 2294 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
118105 2309 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
118106 2343 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
118107 2361 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
118108 2398 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
118109 2445 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
118110 2493 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
118111 2633 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
118112 2665 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118113 3091 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118114 3117 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
118115 3118 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
118116 3161 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
118117 3168 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
118118 3169 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118119 3177 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
118120 3181 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
118121 3211 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
118122 3228 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
118123 3238 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
118124 3253 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118125 3278 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
118126 3344 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
118127 3399 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118128 3457 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118129 3459 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
118130 3469 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
118131 3501 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
118132 3505 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118133 3523 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
118134 3533 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118135 3559 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
118136 3756 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
118137 3813 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118138 4036 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
118139 4041 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
118140 4042 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
118141 4048 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
118142 4117 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
118143 4124 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
118144 4136 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118145 4142 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
118146 4161 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
118147 4183 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118148 4204 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
118149 4298 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
118150 4325 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
118151 4391 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
118152 5076 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
118153 5083 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
118154 5110 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
118155 5141 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
118156 5146 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
118157 5157 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
118158 5161 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
118159 5162 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
118160 5646 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
118161 5710 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
118162 1951 SX 29/09/1951 Palomar A. G. Wilson 1,4 km MPC · JPL
118163 1979 MJ8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
118164 1981 DC3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
118165 1981 EH2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
118166 1981 EG22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
118167 1981 EJ30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
118168 1981 EQ37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
118169 1981 EL40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
118170 1981 EV40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
118171 1988 DT1 16/02/1988 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
118172 Vorgebirge 1989 GU6 05/04/1989 La Silla M. Geffert 4,6 km MPC · JPL
118173 Barmen 1991 GZ10 11/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 8,3 km MPC · JPL
118174 1991 RO24 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 1,6 km MPC · JPL
118175 1991 TL16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
118176 1992 BK3 26/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
118177 1992 EZ13 02/03/1992 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
118178 Rinckart 1992 SJ26 23/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 6,2 km MPC · JPL
118179 1993 FC6 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
118180 1993 FF6 17/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
118181 1993 FD7 17/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
118182 1993 FH18 17/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
118183 1993 FQ22 21/03/1993 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
118184 1993 FX22 21/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
118185 1993 FF29 21/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
118186 1993 XC 04/12/1993 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,7 km MPC · JPL
118187 1993 YC1 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
118188 1994 GO5 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
118189 1994 PB12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 960 m MPC · JPL
118190 1994 PT12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
118191 1994 PE14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
118192 1994 RA14 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
118193 1994 RG25 12/09/1994 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
118194 Sabinagarroni 1994 SG 30/09/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,6 km MPC · JPL
118195 1994 SP7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
118196 1994 TK8 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
118197 1994 UU6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
118198 1994 UA10 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
118199 1995 CY5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
118200 1995 CA8 02/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL