Danh sách tiểu hành tinh/117701–117800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117701 2005 EC293 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
117702 2005 EO295 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
117703 Ochoa 2005 EK300 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
117704 Lopez-Alegria 117704|Lopez-Alegria}} 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
117705 2005 FS2 18/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
117706 2005 FU2 18/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
117707 2005 FJ5 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
117708 2005 FP5 30/03/2005 Goodricke-Pigott P. Kumar 3,5 km MPC · JPL
117709 2005 FU6 30/03/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
117710 2005 FC7 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
117711 Degenfeld 2005 GA 01/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,1 km MPC · JPL
117712 Podmaniczky 2005 GD 01/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,4 km MPC · JPL
117713 Kövesligethy 2005 GG1 02/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
117714 Kiskartal 2005 GH1 02/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,3 km MPC · JPL
117715 Carlkirby 2005 GK1 02/04/2005 New Mexico Skies R. Hutsebaut 8,3 km MPC · JPL
117716 2005 GN1 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
117717 2005 GD5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
117718 2005 GZ5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117719 2005 GL7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
117720 2005 GB8 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
117721 2005 GE8 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
117722 2005 GA11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
117723 2005 GN11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
117724 2005 GW11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
117725 2005 GU12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
117726 2005 GC13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
117727 2005 GJ13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
117728 2005 GT13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
117729 2005 GZ13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
117730 2005 GV19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
117731 2005 GY19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
117732 2005 GA20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
117733 2005 GF20 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
117734 2005 GG20 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
117735 2005 GQ20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
117736 Sherrod 2005 GQ22 04/04/2005 Vicques M. Ory 4,8 km MPC · JPL
117737 2005 GX22 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
117738 2005 GS26 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
117739 2005 GD29 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
117740 2005 GH29 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
117741 2005 GD31 04/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
117742 2005 GW31 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117743 2005 GU32 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117744 2005 GL33 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
117745 2005 GP37 02/04/2005 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
117746 2005 GS37 02/04/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
117747 2005 GW43 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
117748 2005 GC44 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
117749 2005 GG46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
117750 2005 GF48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
117751 2005 GL49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
117752 2005 GS50 07/04/2005 New Mexico Skies A. Lowe 6,1 km MPC · JPL
117753 2005 GU53 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
117754 2005 GA54 04/04/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
117755 2005 GN58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
117756 2005 GR58 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
117757 2005 GD59 05/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
117758 2005 GK60 04/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
117759 2005 GP60 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
117760 2005 GS64 02/04/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
117761 2005 GK65 02/04/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
117762 2005 GD69 02/04/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
117763 2005 GP72 04/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
117764 2005 GG73 04/04/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
117765 2005 GO74 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
117766 2005 GJ78 06/04/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
117767 2005 GM78 06/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
117768 2005 GK81 01/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
117769 2005 GP86 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117770 2005 GZ88 05/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
117771 2005 GD93 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
117772 2005 GZ95 06/04/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
117773 2005 GJ97 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
117774 2005 GV99 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
117775 2005 GX101 09/04/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
117776 2005 GY102 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
117777 2005 GW110 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
117778 2005 GO112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
117779 2005 GX112 06/04/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
117780 2005 GY113 09/04/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
117781 Jamesfisher 2005 GF115 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
117782 2005 GL115 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
117783 2005 GJ118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
117784 2005 GG119 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
117785 2005 GJ121 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
117786 2005 GN121 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117787 2005 GM123 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
117788 2005 GU123 08/04/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
117789 2005 GH127 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
117790 2005 GO128 13/04/2005 New Mexico Skies A. Lowe 4,5 km MPC · JPL
117791 2005 GT128 01/04/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
117792 2005 GP132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117793 2005 GB135 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
117794 2005 GZ138 12/04/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
117795 2005 GJ140 13/04/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
117796 2005 GY140 14/04/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
117797 2005 GA141 14/04/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
117798 2005 GK150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
117799 2005 GW151 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
117800 2005 GD161 13/04/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL