Danh sách tiểu hành tinh/117601–117700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117601 2005 EH72 02/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
117602 2005 EF76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
117603 2005 ER76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
117604 2005 EN78 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
117605 2005 EF86 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117606 2005 ES89 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117607 2005 EZ89 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
117608 2005 EE90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
117609 2005 EP90 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117610 Keithmahoney 2005 ES91 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
117611 2005 EB92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
117612 2005 EW92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
117613 2005 EA93 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
117614 Hannahmclain 2005 EU94 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
117615 2005 EY94 10/03/2005 New Mexico Skies A. Lowe 2,0 km MPC · JPL
117616 2005 EX95 11/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
117617 2005 EJ96 03/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
117618 2005 EN96 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
117619 2005 ES98 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
117620 2005 EE100 03/03/2005 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
117621 2005 EU100 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
117622 2005 EK101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
117623 2005 ER115 04/03/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
117624 2005 EX117 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117625 2005 EN118 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117626 2005 EO118 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
117627 2005 EW118 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117628 2005 EH119 07/03/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117629 2005 ET121 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117630 2005 EE124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
117631 2005 EM124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
117632 2005 ES126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
117633 2005 EM127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
117634 2005 EJ128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
117635 2005 EQ129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
117636 2005 ED130 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
117637 2005 EJ131 09/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
117638 2005 EN132 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
117639 2005 EE133 09/03/2005 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
117640 Millsellie 2005 EK137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
117641 2005 EQ137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
117642 2005 EB138 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
117643 2005 ED138 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
117644 2005 EC139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
117645 2005 ER139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
117646 2005 EW139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
117647 2005 ED140 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
117648 2005 EF147 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
117649 2005 EG147 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
117650 2005 EO151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
117651 2005 EC153 02/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
117652 Joséaponte 2005 EY161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
117653 2005 EG168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
117654 2005 EA172 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117655 2005 EG182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
117656 2005 EJ187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
117657 Jamieelsila 2005 EP187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
117658 2005 ER187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
117659 2005 EB189 10/03/2005 Siding Spring SSS 8,3 km MPC · JPL
117660 2005 ED197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
117661 2005 EH198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
117662 2005 EU198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
117663 2005 EK199 12/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
117664 2005 EF200 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
117665 2005 EM201 08/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
117666 2005 ER201 08/03/2005 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
117667 2005 EC205 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
117668 2005 EN207 09/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
117669 2005 ER207 11/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
117670 2005 EG210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
117671 2005 ES211 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
117672 2005 EV211 04/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
117673 2005 EB214 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117674 2005 EE214 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117675 2005 EK214 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
117676 2005 EZ219 10/03/2005 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
117677 2005 EL221 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
117678 2005 EX222 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
117679 2005 EF223 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
117680 2005 EW223 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
117681 2005 ES226 09/03/2005 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
117682 2005 EW227 09/03/2005 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
117683 2005 ER233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
117684 2005 EL246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
117685 2005 ED247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
117686 2005 EU251 10/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
117687 2005 EX259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
117688 2005 EX268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
117689 2005 EY268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
117690 2005 EK270 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117691 2005 ES276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
117692 2005 ED277 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117693 2005 EF279 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
117694 2005 ED282 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
117695 2005 EE282 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
117696 2005 EU282 10/03/2005 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
117697 2005 EA287 10/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
117698 2005 ED290 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
117699 2005 EK290 09/03/2005 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
117700 2005 EZ292 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL