Danh sách tiểu hành tinh/118701–118800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118701 2000 OW59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
118702 2000 OM67 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 193 km MPC · JPL
118703 2000 PJ8 04/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118704 2000 PK10 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118705 2000 PJ16 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118706 2000 PL17 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118707 2000 PC20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
118708 2000 PO21 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118709 2000 QS5 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118710 2000 QN12 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118711 2000 QT15 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
118712 2000 QU16 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
118713 2000 QY22 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118714 2000 QF27 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118715 2000 QW35 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118716 2000 QR46 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118717 2000 QK48 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118718 2000 QT49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
118719 2000 QK55 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
118720 2000 QB58 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
118721 2000 QM63 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118722 2000 QV64 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
118723 2000 QC79 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118724 2000 QF79 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118725 2000 QD82 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118726 2000 QO85 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118727 2000 QS89 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
118728 2000 QN93 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118729 2000 QC95 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118730 2000 QL100 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118731 2000 QX115 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118732 2000 QY123 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118733 2000 QN125 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118734 2000 QO126 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
118735 2000 QM129 30/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
118736 2000 QF132 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118737 2000 QZ132 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118738 2000 QF134 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
118739 2000 QO135 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118740 2000 QN137 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
118741 2000 QH141 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118742 2000 QA145 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118743 2000 QV146 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118744 2000 QA155 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118745 2000 QU155 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118746 2000 QS156 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118747 2000 QB162 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118748 2000 QE164 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118749 2000 QD171 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118750 2000 QY171 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118751 2000 QW178 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118752 2000 QQ186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118753 2000 QP188 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118754 2000 QA192 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118755 2000 QT198 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118756 2000 QK200 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
118757 2000 QE207 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118758 2000 QZ207 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
118759 2000 QR213 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118760 2000 QU213 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118761 2000 QB220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
118762 2000 QM222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
118763 2000 QU222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
118764 2000 QC224 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118765 2000 QB225 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118766 2000 QQ229 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118767 2000 QG230 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
118768 Carlosnoriega 2000 QY233 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
118769 Olivas 2000 QJ249 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
118770 2000 RY4 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118771 2000 RY18 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118772 2000 RL20 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118773 2000 RH34 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118774 2000 RH35 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118775 2000 RR37 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
118776 2000 RB58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
118777 2000 RW59 07/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,4 km MPC · JPL
118778 2000 RW62 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118779 2000 RJ68 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118780 2000 RM79 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118781 2000 RN79 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118782 2000 RP80 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118783 2000 RJ81 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118784 2000 RX85 02/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
118785 2000 RJ90 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118786 2000 RJ98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
118787 2000 RA99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
118788 2000 RN99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
118789 2000 RM101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
118790 2000 RD104 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118791 2000 SP6 21/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
118792 2000 SZ14 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118793 2000 SV26 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118794 2000 SJ28 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
118795 2000 SO29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118796 2000 SE30 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118797 2000 SU31 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118798 2000 SR32 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118799 2000 SQ35 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118800 2000 SC41 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL