Danh sách tiểu hành tinh/116701–116800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116701 2004 CJ101 15/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
116702 2004 CM101 12/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
116703 2004 CS101 12/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
116704 2004 CZ101 12/02/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
116705 2004 CO102 12/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
116706 2004 CR102 12/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
116707 2004 CD107 14/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
116708 2004 CE113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
116709 2004 CS113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
116710 2004 CF114 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
116711 2004 DY3 16/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116712 2004 DX4 16/02/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
116713 2004 DZ4 16/02/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
116714 2004 DO6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
116715 2004 DQ6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
116716 2004 DM7 17/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,5 km MPC · JPL
116717 2004 DU8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
116718 2004 DV8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116719 2004 DN10 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
116720 2004 DG11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
116721 2004 DT11 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116722 2004 DS12 16/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116723 2004 DC13 16/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
116724 2004 DE13 16/02/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
116725 2004 DG13 16/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
116726 2004 DK14 16/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116727 2004 DL16 17/02/2004 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
116728 2004 DZ20 17/02/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
116729 2004 DR22 18/02/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116730 2004 DC23 18/02/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
116731 2004 DC24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116732 2004 DO24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
116733 2004 DY25 16/02/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116734 2004 DD34 18/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
116735 2004 DD37 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116736 2004 DE37 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116737 2004 DC38 19/02/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116738 2004 DT41 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116739 2004 DX41 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116740 2004 DA45 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116741 2004 DR45 26/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
116742 2004 DV47 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
116743 2004 DB48 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116744 2004 DD48 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116745 2004 DO48 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116746 2004 DC49 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116747 2004 DC51 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116748 2004 DX51 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116749 2004 DE52 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116750 2004 DG52 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116751 2004 DT52 25/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116752 2004 DZ52 25/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116753 2004 DD60 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116754 2004 DT60 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116755 2004 DG66 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116756 2004 DV74 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
116757 2004 EF1 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116758 2004 EA3 10/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
116759 2004 EH4 11/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
116760 2004 EF5 11/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
116761 2004 ED6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
116762 2004 ER7 12/03/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
116763 2004 EW7 13/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
116764 2004 EO8 13/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
116765 2004 ES8 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
116766 2004 EJ10 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116767 2004 ET11 10/03/2004 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
116768 2004 EE13 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
116769 2004 EN14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
116770 2004 ED15 11/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
116771 2004 EN17 12/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
116772 2004 EP17 12/03/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
116773 2004 ED18 12/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
116774 2004 EV18 14/03/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
116775 2004 EW21 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
116776 2004 ED22 14/03/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
116777 2004 EJ22 15/03/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 6,4 km MPC · JPL
116778 2004 EY25 13/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
116779 2004 EM29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
116780 2004 EH31 13/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
116781 2004 EL31 14/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
116782 2004 EV31 14/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
116783 2004 EW31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
116784 2004 EC34 12/03/2004 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
116785 2004 EJ34 12/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
116786 2004 EN34 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
116787 2004 EX34 12/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
116788 2004 EJ35 12/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
116789 2004 EU38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
116790 2004 EX38 14/03/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
116791 2004 EZ40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116792 2004 ER42 15/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
116793 2004 EJ43 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
116794 2004 EK43 15/03/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
116795 2004 ER47 15/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
116796 2004 EZ48 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
116797 2004 EC57 15/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
116798 2004 EN59 15/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
116799 2004 EQ59 15/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
116800 2004 ED60 15/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL