Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/116901–117000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116901 2004 FX147 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
116902 2004 FR160 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116903 Jeromeapt 2004 GW 11/04/2004 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
116904 2004 GB1 08/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
116905 2004 GE1 09/04/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
116906 2004 GV1 11/04/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
116907 2004 GF2 10/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
116908 2004 GT2 12/04/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
116909 2004 GG3 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
116910 2004 GR9 10/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
116911 2004 GY10 08/04/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
116912 2004 GF11 12/04/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
116913 2004 GP12 11/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
116914 2004 GB14 13/04/2004 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
116915 2004 GG14 13/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116916 2004 GD15 12/04/2004 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
116917 2004 GZ15 09/04/2004 Siding Spring SSS 6,8 km MPC · JPL
116918 2004 GB17 10/04/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
116919 2004 GZ22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
116920 2004 GW23 13/04/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
116921 2004 GA24 13/04/2004 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
116922 2004 GS24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
116923 2004 GK26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
116924 2004 GL26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
116925 2004 GR26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
116926 2004 GY26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
116927 2004 GA27 14/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
116928 2004 GL27 15/04/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
116929 2004 GO27 15/04/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
116930 2004 GE29 11/04/2004 Catalina CSS 21 km MPC · JPL
116931 2004 GS29 12/04/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
116932 2004 GT29 12/04/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
116933 2004 GH30 12/04/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
116934 2004 GF31 13/04/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
116935 2004 GA36 13/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
116936 2004 GA38 14/04/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
116937 2004 GP38 15/04/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116938 2004 GS38 15/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
116939 Jonstewart 2004 GG39 15/04/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
116940 2004 GX39 15/04/2004 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
116941 2004 GE40 11/04/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
116942 2004 GG41 12/04/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
116943 2004 GV42 15/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116944 2004 GK44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116945 2004 GL45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
116946 2004 GT45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
116947 2004 GH66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116948 2004 GH71 13/04/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
116949 2004 GA74 11/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116950 2004 GL75 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
116951 2004 GN76 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116952 2004 GP76 15/04/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
116953 2004 GA78 15/04/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
116954 2004 HS1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 14 km MPC · JPL
116955 2004 HK2 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
116956 2004 HG3 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
116957 2004 HL3 16/04/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
116958 2004 HZ3 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116959 2004 HB6 17/04/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
116960 2004 HD6 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116961 2004 HH6 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116962 2004 HE7 17/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116963 2004 HC8 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
116964 2004 HD8 16/04/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116965 2004 HB9 16/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
116966 2004 HH10 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116967 2004 HO10 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116968 2004 HJ11 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116969 2004 HZ11 19/04/2004 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
116970 2004 HJ15 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
116971 2004 HH16 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116972 2004 HZ16 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116973 2004 HZ17 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116974 2004 HQ18 17/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
116975 2004 HC25 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116976 2004 HH26 19/04/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116977 2004 HO27 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116978 2004 HK28 20/04/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116979 2004 HY28 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116980 2004 HD29 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
116981 2004 HP30 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116982 2004 HU30 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116983 2004 HT33 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116984 2004 HW33 16/04/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
116985 2004 HY33 16/04/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116986 2004 HC34 16/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
116987 2004 HF34 16/04/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
116988 2004 HM34 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116989 2004 HW42 20/04/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116990 2004 HT44 21/04/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116991 2004 HK45 21/04/2004 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
116992 2004 HS45 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116993 2004 HZ45 21/04/2004 Siding Spring SSS 11 km MPC · JPL
116994 2004 HC47 22/04/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
116995 2004 HN47 22/04/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
116996 2004 HQ48 22/04/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
116997 2004 HC50 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116998 2004 HV50 23/04/2004 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
116999 2004 HG53 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
117000 2004 HU54 21/04/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also