Danh sách tiểu hành tinh/116201–116300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116201 2003 XS15 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
116202 2003 XE19 14/12/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
116203 2003 XQ20 14/12/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
116204 2003 XD22 12/12/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
116205 2003 XR22 05/12/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
116206 2003 XZ32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
116207 2003 XS34 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116208 2003 XY34 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116209 2003 XC35 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116210 2003 XT35 03/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116211 2003 XA36 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116212 2003 XP36 03/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116213 2003 XS36 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116214 2003 XA37 03/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
116215 2003 XW39 13/12/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
116216 2003 XA41 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116217 2003 XK41 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
116218 2003 XQ42 15/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116219 2003 YH 16/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116220 2003 YO2 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116221 2003 YU3 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116222 2003 YW3 16/12/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
116223 2003 YD4 16/12/2003 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
116224 2003 YN4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
116225 2003 YS4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
116226 2003 YU4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
116227 2003 YX4 16/12/2003 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
116228 2003 YZ4 16/12/2003 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
116229 2003 YF5 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
116230 2003 YH5 16/12/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
116231 2003 YO5 16/12/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
116232 2003 YW5 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
116233 2003 YY5 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
116234 2003 YT6 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
116235 2003 YW8 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116236 2003 YH11 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
116237 2003 YF12 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116238 2003 YJ12 17/12/2003 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
116239 2003 YR12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
116240 2003 YQ13 17/12/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
116241 2003 YE14 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116242 2003 YY14 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116243 2003 YF15 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116244 2003 YZ15 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
116245 2003 YC16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
116246 2003 YK16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
116247 2003 YJ18 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116248 2003 YN20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
116249 2003 YS21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116250 2003 YK22 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116251 2003 YV23 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
116252 2003 YW23 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
116253 2003 YV25 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
116254 2003 YR26 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116255 2003 YA27 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
116256 2003 YF27 16/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
116257 2003 YY27 17/12/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
116258 2003 YY29 17/12/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
116259 2003 YB30 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116260 2003 YZ31 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116261 2003 YF32 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116262 2003 YJ32 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116263 2003 YR32 22/12/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
116264 2003 YY32 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
116265 2003 YB33 16/12/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
116266 2003 YF33 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116267 2003 YX33 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
116268 2003 YU34 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116269 2003 YB35 18/12/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
116270 2003 YJ35 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116271 2003 YQ35 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
116272 2003 YA41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
116273 2003 YX41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
116274 2003 YX42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
116275 2003 YH43 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116276 2003 YE44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
116277 2003 YS45 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
116278 2003 YY45 17/12/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
116279 2003 YG46 17/12/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
116280 2003 YH47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
116281 2003 YR47 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116282 2003 YU50 18/12/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
116283 2003 YS51 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
116284 2003 YC52 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116285 2003 YG52 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116286 2003 YB53 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116287 2003 YF54 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
116288 2003 YV54 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116289 2003 YO55 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116290 2003 YO56 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
116291 2003 YD57 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116292 2003 YO57 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116293 2003 YU57 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116294 2003 YE58 19/12/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
116295 2003 YL58 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116296 2003 YT58 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116297 2003 YR59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
116298 2003 YY59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
116299 2003 YJ60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116300 2003 YW60 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL