Danh sách tiểu hành tinh/116101–116200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116101 2003 WM131 21/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
116102 2003 WL132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116103 2003 WT132 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
116104 2003 WB133 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116105 2003 WZ133 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116106 2003 WC134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116107 2003 WE134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116108 2003 WR134 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
116109 2003 WT134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116110 2003 WV134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116111 2003 WD135 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116112 2003 WH135 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
116113 2003 WW135 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116114 2003 WZ135 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
116115 2003 WL136 21/11/2003 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
116116 2003 WY136 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
116117 2003 WG137 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
116118 2003 WH137 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116119 2003 WU137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116120 2003 WP138 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116121 2003 WU138 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116122 2003 WD139 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116123 2003 WL139 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116124 2003 WU139 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116125 2003 WY139 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116126 2003 WA140 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116127 2003 WL140 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116128 2003 WN140 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116129 2003 WO140 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116130 2003 WB141 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116131 2003 WS141 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
116132 2003 WA142 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116133 2003 WO142 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116134 2003 WZ142 23/11/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
116135 2003 WC144 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
116136 2003 WH144 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116137 2003 WC145 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116138 2003 WK145 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116139 2003 WA146 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116140 2003 WP146 23/11/2003 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
116141 2003 WA149 24/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116142 2003 WA150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
116143 2003 WO152 25/11/2003 Kingsnake J. V. McClusky 2,5 km MPC · JPL
116144 2003 WM153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
116145 2003 WA156 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
116146 2003 WJ156 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
116147 2003 WM157 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116148 2003 WN157 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
116149 2003 WU158 29/11/2003 Needville Needville Obs. 2,0 km MPC · JPL
116150 2003 WD163 30/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116151 2003 WR164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
116152 2003 WX165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
116153 2003 WO166 18/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
116154 2003 WA168 19/11/2003 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
116155 2003 WW168 19/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
116156 2003 WS170 21/11/2003 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
116157 2003 WC171 21/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
116158 2003 WU171 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116159 2003 WZ171 29/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116160 2003 WK176 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116161 2003 WS176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
116162 Sidneygutierrez 2003 WL181 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
116163 2003 WW181 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116164 2003 WD190 24/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
116165 2003 WU190 20/11/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
116166 Andrémaeder 2003 XJ 03/12/2003 La Silla R. Behrend, R. Gauderon 4,8 km MPC · JPL
116167 2003 XG1 01/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
116168 2003 XR1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116169 2003 XL2 01/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
116170 2003 XW2 01/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
116171 2003 XX2 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116172 2003 XE3 01/12/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
116173 2003 XF3 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116174 2003 XR3 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116175 2003 XZ3 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116176 2003 XC4 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116177 2003 XN4 01/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
116178 2003 XP4 01/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116179 2003 XU4 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116180 2003 XW4 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
116181 2003 XB5 01/12/2003 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
116182 2003 XQ5 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
116183 2003 XD6 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116184 2003 XH6 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116185 2003 XK6 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116186 2003 XZ7 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116187 2003 XG8 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116188 2003 XE9 04/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
116189 2003 XL9 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116190 2003 XS9 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116191 2003 XG10 04/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116192 2003 XS10 10/12/2003 Nogales Tenagra II Obs. 5,0 km MPC · JPL
116193 2003 XK11 12/12/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
116194 2003 XV11 13/12/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
116195 2003 XY11 13/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116196 2003 XD13 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
116197 2003 XC14 15/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116198 2003 XJ14 15/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116199 2003 XN14 01/12/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
116200 2003 XY14 15/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL