Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/115801–115900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115801 Punahou 2003 UW236 23/10/2003 Junk Bond D. Healy 940 m MPC · JPL
115802 2003 UX237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
115803 2003 UY237 23/10/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
115804 2003 UE238 23/10/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
115805 2003 UG238 23/10/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
115806 2003 UH238 23/10/2003 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
115807 2003 UJ238 23/10/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
115808 2003 UL238 23/10/2003 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
115809 2003 UR239 24/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
115810 2003 UU239 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115811 2003 UH240 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
115812 2003 UD243 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115813 2003 US243 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
115814 2003 UZ243 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115815 2003 UF244 24/10/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
115816 2003 UT245 24/10/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
115817 2003 UV245 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
115818 2003 UH246 24/10/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
115819 2003 UK246 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
115820 2003 UK250 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115821 2003 UP251 25/10/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
115822 2003 UA252 26/10/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
115823 2003 UF252 26/10/2003 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
115824 2003 UH252 26/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
115825 2003 US252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
115826 2003 UT252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
115827 2003 UW252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
115828 2003 UR253 22/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
115829 2003 UU253 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
115830 2003 UO255 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115831 2003 UX258 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115832 2003 UA259 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115833 2003 UB259 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115834 2003 UP259 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
115835 2003 UD260 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
115836 2003 UJ260 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
115837 2003 US260 25/10/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
115838 2003 UX260 26/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
115839 2003 UD262 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
115840 2003 UJ262 26/10/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
115841 2003 UL262 26/10/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
115842 2003 UP262 26/10/2003 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
115843 2003 UN264 27/10/2003 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
115844 2003 UU264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115845 2003 UY264 27/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115846 2003 UA265 27/10/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
115847 2003 UF265 27/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115848 2003 UL266 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115849 2003 UD267 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
115850 2003 UN268 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
115851 2003 UT269 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
115852 2003 UX269 24/10/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
115853 2003 UK271 17/10/2003 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
115854 2003 UT272 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
115855 2003 UX272 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115856 2003 UY272 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
115857 2003 UA273 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115858 2003 UE273 29/10/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
115859 2003 UG273 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
115860 2003 UT273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
115861 2003 UE274 29/10/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
115862 2003 UK274 30/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
115863 2003 UL274 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
115864 2003 US274 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115865 2003 UY274 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
115866 2003 UH275 29/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115867 2003 UQ278 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115868 2003 UT278 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
115869 2003 UW278 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115870 2003 UZ278 26/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115871 2003 UA279 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
115872 2003 UC280 27/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
115873 2003 UT280 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115874 2003 UZ280 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
115875 2003 UA281 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115876 2003 UK282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
115877 2003 UO282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
115878 2003 UR282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
115879 2003 UV282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
115880 2003 UP283 30/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115881 2003 UQ284 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115882 2003 UM293 18/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115883 2003 UX299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
115884 2003 UD309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
115885 Ganz 2003 VL1 06/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,1 km MPC · JPL
115886 2003 VQ1 02/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
115887 2003 VT1 01/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115888 2003 VU1 01/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115889 2003 VC2 03/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
115890 2003 VE2 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
115891 Scottmichael 2003 VW2 14/11/2003 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
115892 2003 VR3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
115893 2003 VA4 14/11/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
115894 2003 VD4 14/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
115895 2003 VE6 14/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115896 2003 VF6 14/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
115897 2003 VF8 14/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
115898 2003 VO9 15/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115899 2003 VR9 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
115900 2003 VZ9 04/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL