Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/114801–114900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114801 2003 NG8 08/07/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
114802 2003 NN8 01/07/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
114803 2003 NP8 10/07/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
114804 2003 NS8 10/07/2003 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
114805 2003 NR10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
114806 2003 OR 20/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
114807 2003 OK1 20/07/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
114808 2003 OP3 22/07/2003 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
114809 2003 OA5 22/07/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
114810 2003 OQ5 24/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
114811 2003 OR5 24/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
114812 2003 OU5 24/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
114813 2003 OB7 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
114814 2003 OG9 23/07/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
114815 2003 OO9 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
114816 2003 OT9 25/07/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
114817 2003 OK10 26/07/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
114818 2003 OR10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
114819 2003 OU11 20/07/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
114820 2003 OS12 28/07/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
114821 2003 OC14 28/07/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
114822 2003 ON15 23/07/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
114823 2003 OB16 23/07/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
114824 2003 OB17 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
114825 2003 OD17 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
114826 2003 OX17 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
114827 2003 OY18 30/07/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
114828 Ricoromita 2003 OL20 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
114829 Chierchia 2003 OC21 23/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
114830 2003 OX21 29/07/2003 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
114831 2003 OG22 29/07/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114832 2003 OT22 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114833 2003 OZ22 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114834 2003 OB23 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114835 2003 ON26 24/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
114836 2003 OZ26 24/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
114837 2003 OB28 24/07/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
114838 2003 OD29 24/07/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
114839 2003 OL29 24/07/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
114840 2003 OK31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114841 2003 PF 01/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
114842 2003 PF1 01/08/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
114843 2003 PW1 01/08/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
114844 2003 PZ1 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
114845 2003 PN2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114846 2003 PP3 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
114847 2003 PS3 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
114848 2003 PE4 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
114849 2003 PY4 03/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114850 2003 PC5 04/08/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
114851 2003 PZ5 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114852 2003 PL6 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114853 2003 PM6 01/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114854 2003 PY7 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
114855 2003 PH8 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114856 2003 PP8 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114857 2003 PE9 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114858 2003 PO9 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114859 2003 PK12 07/08/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
114860 2003 QB 24/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114861 2003 QD 17/08/2003 Needville Needville Obs. 2,9 km MPC · JPL
114862 2003 QF1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
114863 2003 QH1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
114864 2003 QM1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
114865 2003 QP2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,7 km MPC · JPL
114866 2003 QU2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
114867 2003 QP3 17/08/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
114868 2003 QW5 21/08/2003 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 2,5 km MPC · JPL
114869 2003 QX5 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
114870 2003 QF7 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
114871 2003 QH7 21/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
114872 2003 QE8 20/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
114873 2003 QZ9 20/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
114874 2003 QY10 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
114875 2003 QG11 21/08/2003 Needville Needville Obs. 1,9 km MPC · JPL
114876 2003 QP11 21/08/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
114877 2003 QN12 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
114878 2003 QS12 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114879 2003 QW12 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
114880 2003 QE13 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
114881 2003 QJ14 20/08/2003 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
114882 2003 QU14 20/08/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
114883 2003 QV14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
114884 2003 QD15 20/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
114885 2003 QG16 20/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
114886 2003 QN16 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
114887 2003 QS16 21/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114888 2003 QT16 21/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
114889 2003 QJ18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
114890 2003 QP19 22/08/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
114891 2003 QD20 22/08/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
114892 2003 QN20 22/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
114893 2003 QR20 22/08/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
114894 2003 QS20 22/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
114895 2003 QG21 22/08/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
114896 2003 QV21 22/08/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
114897 2003 QX21 20/08/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
114898 2003 QQ22 20/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
114899 2003 QT23 21/08/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
114900 2003 QU24 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL