Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/115501–115600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115501 2003 UV27 22/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
115502 2003 UX27 22/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
115503 2003 UP28 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
115504 2003 UH29 23/10/2003 Kvistaberg UDAS 4,4 km MPC · JPL
115505 2003 UD32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115506 2003 UC35 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
115507 2003 UK35 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
115508 2003 UU35 16/10/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
115509 2003 UV35 16/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
115510 2003 UX35 16/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
115511 2003 UZ35 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
115512 2003 UB36 16/10/2003 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
115513 2003 UE36 16/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115514 2003 UL36 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
115515 2003 UU36 16/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
115516 2003 UF37 16/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
115517 2003 UL37 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,8 km MPC · JPL
115518 2003 UM37 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 3,7 km MPC · JPL
115519 2003 UN37 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
115520 2003 UO37 17/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 3,5 km MPC · JPL
115521 2003 UL38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115522 2003 UW39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
115523 2003 UC41 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
115524 2003 UD47 21/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
115525 2003 UF47 16/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
115526 2003 UL47 20/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,9 km MPC · JPL
115527 2003 UF48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
115528 2003 UZ48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
115529 2003 UG49 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
115530 2003 UH49 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
115531 2003 UE52 18/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115532 2003 UP52 18/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115533 2003 UG53 18/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
115534 2003 UZ53 18/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
115535 2003 UW54 18/10/2003 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
115536 2003 UZ54 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
115537 2003 UX56 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
115538 2003 UO58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
115539 2003 UZ60 16/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
115540 2003 UP61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
115541 2003 UY62 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
115542 2003 UZ63 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
115543 2003 UG64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
115544 2003 UP64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
115545 2003 UW64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
115546 2003 UH65 16/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
115547 2003 UV65 16/10/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
115548 2003 UB66 16/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
115549 2003 UE66 16/10/2003 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
115550 2003 UG66 16/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115551 2003 UB71 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115552 2003 UE71 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115553 2003 UB73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
115554 2003 UL74 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
115555 2003 UQ75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
115556 2003 UN77 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
115557 2003 UT77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
115558 2003 UD78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
115559 2003 UK78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
115560 2003 UB79 18/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
115561 Frankherbert 2003 UF80 20/10/2003 Needville W. G. Dillon, D. Wells 6,7 km MPC · JPL
115562 2003 UR80 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
115563 2003 UU80 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
115564 2003 UC81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
115565 2003 UL81 16/10/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
115566 2003 UB82 18/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
115567 2003 UY82 19/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
115568 2003 UZ82 19/10/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
115569 2003 UR84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115570 2003 UT84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
115571 2003 UU85 18/10/2003 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
115572 2003 UY85 18/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
115573 2003 UE86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
115574 2003 UF86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
115575 2003 UK86 18/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
115576 2003 UM88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
115577 2003 UO88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
115578 2003 UB89 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
115579 2003 UN90 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
115580 2003 UX90 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
115581 2003 UD91 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115582 2003 UT92 20/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
115583 2003 UM93 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
115584 2003 UE95 18/10/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
115585 2003 UT95 18/10/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
115586 2003 UF96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115587 2003 UY96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
115588 2003 UZ96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115589 2003 UG97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115590 2003 UL97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115591 2003 UG98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
115592 2003 UL98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
115593 2003 UV98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
115594 2003 UX98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
115595 2003 UZ98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
115596 2003 UC99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
115597 2003 UF99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
115598 2003 UH99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
115599 2003 UJ99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
115600 2003 UR99 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL