Danh sách tiểu hành tinh/115401–115500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115401 2003 SK291 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115402 2003 SR291 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
115403 2003 SA292 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
115404 2003 SA293 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
115405 2003 SX293 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
115406 2003 SK294 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115407 2003 ST294 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115408 2003 SU294 28/09/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
115409 2003 SW294 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115410 2003 SN296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
115411 2003 SB297 16/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115412 2003 SN297 18/09/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
115413 2003 SA299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
115414 2003 SG299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
115415 2003 SJ299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
115416 2003 SP299 29/09/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
115417 2003 SR299 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115418 2003 SY301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
115419 2003 SG305 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
115420 2003 SJ306 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
115421 2003 SN306 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
115422 2003 SM307 26/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
115423 2003 SG308 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
115424 2003 SE310 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115425 2003 SH310 28/09/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
115426 2003 SP311 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
115427 2003 SG312 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
115428 2003 SH313 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
115429 2003 SB315 17/09/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
115430 2003 SF315 26/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
115431 2003 TJ1 04/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 2,3 km MPC · JPL
115432 2003 TQ2 01/10/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 4,4 km MPC · JPL
115433 2003 TS2 02/10/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 5,8 km MPC · JPL
115434 Kellyfast 2003 TU2 05/10/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 2,9 km MPC · JPL
115435 2003 TM4 06/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
115436 2003 TU4 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
115437 2003 TG5 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
115438 2003 TE6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
115439 2003 TN6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
115440 2003 TV6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
115441 2003 TO7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
115442 2003 TS7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
115443 2003 TK8 02/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
115444 2003 TU8 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115445 2003 TF9 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
115446 2003 TK9 05/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
115447 2003 TM9 05/10/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
115448 2003 TU9 14/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115449 Robson 2003 TG10 14/10/2003 New Milford John J. McCarthy Obs. 4,7 km MPC · JPL
115450 2003 TK10 15/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,7 km MPC · JPL
115451 2003 TZ10 15/10/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
115452 2003 TB11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
115453 2003 TL11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
115454 2003 TF12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
115455 2003 TL12 14/10/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
115456 2003 TD13 09/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
115457 2003 TU13 05/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
115458 2003 TN14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
115459 2003 TG15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
115460 2003 TL15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
115461 2003 TO15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
115462 2003 TZ15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
115463 2003 TF16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
115464 2003 TO16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
115465 2003 TM17 15/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115466 2003 TM19 15/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
115467 2003 TW19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
115468 2003 TX20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
115469 2003 TZ31 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115470 2003 TE57 05/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
115471 2003 UA1 16/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
115472 2003 UD3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
115473 2003 UP3 17/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115474 2003 UE4 16/10/2003 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
115475 2003 UV4 17/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
115476 2003 UF7 18/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115477 Brantanica 2003 UK8 19/10/2003 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
115478 2003 UT8 16/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115479 2003 UP10 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
115480 2003 UC11 19/10/2003 Kvistaberg UDAS 3,0 km MPC · JPL
115481 2003 UG12 20/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115482 2003 UV14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
115483 2003 UJ16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
115484 2003 UL19 20/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115485 2003 UR19 22/10/2003 Wrightwood J. W. Young 2,0 km MPC · JPL
115486 2003 UN20 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115487 2003 UK21 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
115488 2003 UL21 18/10/2003 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
115489 2003 UO21 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
115490 2003 UQ21 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,7 km MPC · JPL
115491 2003 UT21 21/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 7,3 km MPC · JPL
115492 2003 UR22 23/10/2003 Emerald Lane L. Ball 6,7 km MPC · JPL
115493 2003 UP23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115494 2003 UW24 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
115495 2003 UD25 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
115496 2003 UF26 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
115497 2003 UG26 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115498 2003 UN26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
115499 2003 UO26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
115500 2003 UC27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL