Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/115001–115100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115001 2003 QF75 24/08/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
115002 2003 QG75 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115003 2003 QL75 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
115004 2003 QU76 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115005 2003 QW77 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115006 2003 QX77 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115007 2003 QZ77 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115008 2003 QC78 24/08/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
115009 2003 QF78 24/08/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
115010 2003 QS78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115011 2003 QY78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
115012 2003 QF79 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
115013 2003 QG79 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115014 2003 QL79 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
115015 Chang Díaz 115015|Chang Díaz}} 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 6,1 km MPC · JPL
115016 2003 QQ87 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115017 2003 QU88 25/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
115018 2003 QJ89 26/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115019 2003 QS89 28/08/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
115020 2003 QQ90 28/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115021 2003 QD92 28/08/2003 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
115022 2003 QK93 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
115023 2003 QX94 29/08/2003 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
115024 2003 QP98 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115025 2003 QC100 28/08/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
115026 2003 QG101 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
115027 2003 QV101 29/08/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
115028 2003 QY102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115029 2003 QZ102 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
115030 2003 QS103 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
115031 2003 QN104 28/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115032 2003 QX104 29/08/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
115033 2003 QC105 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
115034 2003 QH105 31/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
115035 2003 QU106 30/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
115036 2003 QZ106 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
115037 2003 QJ108 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115038 2003 QK108 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115039 2003 QB109 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
115040 2003 QY110 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115041 2003 QA111 31/08/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
115042 2003 QT112 20/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
115043 2003 RH 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
115044 2003 RQ 02/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
115045 2003 RB1 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
115046 2003 RV3 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115047 2003 RH4 02/09/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
115048 2003 RU4 03/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
115049 2003 RY4 03/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
115050 2003 RS5 03/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
115051 Safaeinili 2003 RC6 04/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,2 km MPC · JPL
115052 2003 RD6 05/09/2003 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
115053 2003 RP6 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
115054 2003 RR6 01/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115055 2003 RU6 03/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,3 km MPC · JPL
115056 2003 RZ6 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115057 2003 RC7 04/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115058 Tassantal 2003 RH8 04/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,0 km MPC · JPL
115059 Nagykároly 2003 RJ8 05/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 4,8 km MPC · JPL
115060 2003 RD12 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
115061 2003 RG13 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
115062 2003 RT14 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
115063 2003 RU14 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
115064 2003 RZ14 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
115065 2003 RN18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
115066 2003 RH19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
115067 2003 RQ19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
115068 2003 RY20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
115069 2003 RE21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
115070 2003 RT21 13/09/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
115071 2003 RG22 15/09/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
115072 2003 RO22 15/09/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
115073 2003 RO23 14/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
115074 2003 RW23 14/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
115075 2003 RA24 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
115076 2003 RD24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
115077 2003 RL25 15/09/2003 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
115078 2003 RJ26 03/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
115079 2003 SA3 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
115080 2003 SH3 16/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115081 2003 SQ3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115082 2003 SP6 17/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
115083 2003 SZ7 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115084 2003 SM9 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115085 2003 SK11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
115086 2003 SP11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
115087 2003 SP13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
115088 2003 SU13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
115089 2003 SF14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
115090 2003 SM14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
115091 2003 SB15 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
115092 2003 SH15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
115093 2003 SQ16 17/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
115094 2003 SZ16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
115095 2003 SB17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
115096 2003 SW17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115097 2003 SK18 16/09/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
115098 2003 SN18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
115099 2003 SA22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
115100 2003 SY22 16/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL