Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/114001–114100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114001 2002 UT33 31/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
114002 2002 UP34 31/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,5 km MPC · JPL
114003 2002 UZ34 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114004 2002 UF36 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
114005 2002 UQ36 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
114006 2002 UC38 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
114007 2002 UO38 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
114008 2002 UG39 31/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
114009 2002 UH39 31/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
114010 2002 UD40 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114011 2002 UG40 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114012 2002 UH40 31/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
114013 2002 UJ40 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114014 2002 UL40 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114015 2002 UW40 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
114016 2002 UY40 31/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
114017 2002 UG41 31/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114018 2002 UJ42 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
114019 2002 UC45 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114020 2002 US46 31/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
114021 2002 US49 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
114022 Bizyaev 2002 UZ51 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
114023 Harvanek 2002 UL52 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
114024 Scotkleinman 2002 UB62 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
114025 Krzesinski 2002 UC63 30/10/2002 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
114026 Emalanushenko 2002 UO64 30/10/2002 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
114027 Malanushenko 2002 UL69 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
114028 2002 VK3 01/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
114029 2002 VM3 01/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114030 2002 VD7 02/11/2002 Kvistaberg UDAS 6,1 km MPC · JPL
114031 2002 VL7 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
114032 2002 VM7 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
114033 2002 VX7 01/11/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
114034 2002 VO8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114035 2002 VX8 01/11/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
114036 2002 VK9 01/11/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
114037 2002 VH10 01/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
114038 2002 VN10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
114039 2002 VV10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114040 2002 VY10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114041 2002 VM11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
114042 2002 VV11 01/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
114043 2002 VO12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
114044 2002 VY14 06/11/2002 Needville Needville Obs. 5,5 km MPC · JPL
114045 2002 VC15 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
114046 2002 VN16 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114047 2002 VT16 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114048 2002 VC17 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
114049 2002 VD17 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114050 2002 VT18 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
114051 2002 VY18 04/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
114052 2002 VA19 04/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
114053 2002 VD19 04/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
114054 2002 VV19 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
114055 2002 VG20 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
114056 2002 VG21 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114057 2002 VR21 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114058 2002 VX22 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114059 2002 VW23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114060 2002 VP24 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114061 2002 VQ24 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114062 2002 VF25 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114063 2002 VS25 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
114064 2002 VD26 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114065 2002 VO26 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114066 2002 VN28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
114067 2002 VA29 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
114068 2002 VT29 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114069 2002 VB30 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114070 2002 VG30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114071 2002 VC32 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114072 2002 VW32 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
114073 2002 VC33 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
114074 2002 VF33 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114075 2002 VG33 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114076 2002 VJ33 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114077 2002 VM33 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114078 2002 VO33 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114079 2002 VX33 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114080 2002 VK34 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
114081 2002 VO34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114082 2002 VF35 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
114083 2002 VS35 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
114084 2002 VT35 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114085 2002 VW35 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114086 2002 VG36 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114087 2002 VJ36 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114088 2002 VQ36 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
114089 2002 VJ38 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114090 2002 VM38 05/11/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
114091 2002 VQ38 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114092 2002 VM39 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
114093 2002 VO39 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114094 Irvpatterson 2002 VX39 06/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 5,8 km MPC · JPL
114095 2002 VY39 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
114096 Haroldbier 2002 VA40 08/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,2 km MPC · JPL
114097 2002 VB40 08/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 2,5 km MPC · JPL
114098 2002 VJ40 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114099 2002 VN40 05/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
114100 2002 VG41 04/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL