Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/114201–114300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114201 2002 VK99 13/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
114202 2002 VD100 10/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114203 2002 VH101 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114204 2002 VU103 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114205 2002 VF105 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114206 2002 VB106 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114207 2002 VD106 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114208 2002 VH107 12/11/2002 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
114209 2002 VL107 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114210 2002 VX107 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114211 2002 VE108 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114212 2002 VU109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114213 2002 VX109 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114214 2002 VA110 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114215 2002 VM110 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
114216 2002 VB111 13/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
114217 2002 VF111 13/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114218 2002 VN111 13/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
114219 2002 VQ111 13/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
114220 2002 VJ112 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114221 2002 VM112 13/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
114222 2002 VZ112 13/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
114223 2002 VJ113 13/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
114224 2002 VZ113 13/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114225 2002 VE114 13/11/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
114226 2002 VQ115 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114227 2002 VK116 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114228 2002 VV116 13/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
114229 2002 VB118 13/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114230 2002 VW118 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114231 2002 VB122 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
114232 2002 VV123 14/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114233 2002 VE124 14/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
114234 2002 VO124 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114235 2002 VZ133 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
114236 2002 VJ134 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
114237 2002 VE135 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
114238 2002 WC 16/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
114239 Bermarmi 2002 WN 21/11/2002 Wrightwood J. W. Young 2,7 km MPC · JPL
114240 2002 WH3 24/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
114241 2002 WJ4 24/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114242 2002 WU5 23/11/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
114243 2002 WZ5 24/11/2002 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
114244 2002 WS8 24/11/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
114245 2002 WN9 24/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
114246 2002 WS9 24/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
114247 2002 WY10 25/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
114248 2002 WL11 26/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
114249 2002 WO11 24/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
114250 2002 WJ14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
114251 2002 WP14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
114252 2002 WD15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
114253 2002 WZ15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
114254 2002 WD16 28/11/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
114255 2002 WG16 28/11/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
114256 2002 WO16 28/11/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
114257 2002 WP16 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
114258 2002 WQ16 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
114259 2002 WR16 28/11/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
114260 2002 WB17 28/11/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
114261 2002 WC17 28/11/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
114262 2002 XH 01/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114263 2002 XV1 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114264 2002 XH2 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114265 2002 XQ2 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114266 2002 XK5 01/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114267 2002 XM5 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114268 2002 XP5 01/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114269 2002 XG6 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114270 2002 XP6 01/12/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114271 2002 XZ8 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114272 2002 XR13 03/12/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
114273 2002 XJ14 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114274 2002 XL15 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114275 2002 XR16 03/12/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
114276 2002 XP17 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114277 2002 XS18 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114278 2002 XV18 05/12/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
114279 2002 XY19 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114280 2002 XW21 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114281 2002 XX21 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114282 2002 XR23 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114283 2002 XD24 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
114284 2002 XE25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114285 2002 XG25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114286 2002 XM25 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
114287 2002 XP25 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114288 2002 XH27 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114289 2002 XG28 05/12/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 1,9 km MPC · JPL
114290 2002 XO28 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114291 2002 XG29 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
114292 2002 XQ29 05/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
114293 2002 XW29 05/12/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
114294 2002 XY29 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
114295 2002 XP30 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
114296 2002 XO31 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114297 2002 XC32 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114298 2002 XH34 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114299 2002 XL37 09/12/2002 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,0 km MPC · JPL
114300 2002 XE41 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL