Danh sách tiểu hành tinh/113201–113300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113201 2002 RS111 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
113202 Kisslászló 2002 RY111 07/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 5,4 km MPC · JPL
113203 Szabó 2002 RC112 07/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
113204 2002 RX112 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
113205 2002 RB113 07/09/2002 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,1 km MPC · JPL
113206 2002 RV113 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113207 2002 RM114 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113208 2002 RR114 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
113209 2002 RU114 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113210 2002 RF117 07/09/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,0 km MPC · JPL
113211 2002 RK117 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113212 2002 RZ117 03/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
113213 2002 RM118 06/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
113214 Vinkó 2002 RT118 09/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
113215 2002 RW118 09/09/2002 Powell Powell Obs. 1,3 km MPC · JPL
113216 2002 RF119 07/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
113217 2002 RQ119 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113218 2002 RT119 07/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113219 2002 RU119 07/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
113220 2002 RZ119 08/09/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
113221 2002 RN120 05/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
113222 2002 RW120 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
113223 2002 RK121 07/09/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
113224 2002 RN121 07/09/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
113225 2002 RV121 07/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113226 2002 RX121 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113227 2002 RB122 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
113228 2002 RN122 08/09/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
113229 2002 RX122 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113230 2002 RA123 08/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
113231 2002 RB123 08/09/2002 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
113232 2002 RC123 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
113233 2002 RH123 08/09/2002 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
113234 2002 RJ123 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113235 2002 RX124 09/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
113236 2002 RS125 04/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
113237 2002 RH126 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
113238 2002 RN126 09/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
113239 2002 RQ126 09/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
113240 2002 RR126 09/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
113241 2002 RY126 10/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
113242 2002 RB127 10/09/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
113243 2002 RP127 10/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
113244 2002 RB129 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
113245 2002 RN130 10/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
113246 2002 RV130 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
113247 2002 RV131 11/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
113248 2002 RG133 09/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
113249 2002 RJ133 09/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
113250 2002 RP133 10/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
113251 2002 RQ133 10/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
113252 2002 RF134 10/09/2002 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
113253 2002 RH134 10/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
113254 2002 RW134 10/09/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
113255 2002 RA137 12/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
113256 Prüm 2002 RF138 13/09/2002 Hoher List E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
113257 2002 RD139 10/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
113258 2002 RB140 10/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
113259 2002 RF140 10/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
113260 2002 RG141 10/09/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
113261 2002 RH141 10/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
113262 2002 RU142 11/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
113263 2002 RU144 11/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
113264 2002 RC150 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113265 2002 RK150 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
113266 2002 RM150 11/09/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
113267 2002 RT150 12/09/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
113268 2002 RE151 12/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
113269 2002 RN151 12/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
113270 2002 RN152 12/09/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
113271 2002 RE153 12/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
113272 2002 RP154 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
113273 2002 RR154 10/09/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
113274 2002 RY154 10/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
113275 2002 RA155 10/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
113276 2002 RB158 11/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
113277 2002 RE159 11/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
113278 2002 RM159 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
113279 2002 RN159 11/09/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
113280 2002 RQ159 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
113281 2002 RA160 12/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
113282 2002 RU161 12/09/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
113283 2002 RT162 12/09/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
113284 2002 RF164 12/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
113285 2002 RQ164 12/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
113286 2002 RW166 13/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
113287 2002 RH170 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
113288 2002 RP171 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113289 2002 RR171 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
113290 2002 RJ172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
113291 2002 RT172 13/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
113292 2002 RB173 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113293 2002 RF173 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
113294 2002 RL175 13/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
113295 2002 RA176 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
113296 2002 RJ177 13/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
113297 2002 RL178 14/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
113298 2002 RQ178 14/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
113299 2002 RE182 11/09/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
113300 2002 RQ182 11/09/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL