Danh sách tiểu hành tinh/113301–113400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113301 2002 RC183 11/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
113302 2002 RX184 12/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
113303 2002 RC185 12/09/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
113304 2002 RT185 12/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113305 2002 RD186 12/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
113306 2002 RQ186 12/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
113307 2002 RS186 12/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
113308 2002 RM187 11/09/2002 Kvistaberg UDAS 4,1 km MPC · JPL
113309 2002 RN187 11/09/2002 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
113310 2002 RT187 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
113311 2002 RK189 14/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
113312 2002 RF190 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
113313 2002 RJ190 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
113314 2002 RT193 12/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
113315 2002 RD197 12/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
113316 2002 RX199 13/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
113317 2002 RL200 13/09/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
113318 2002 RX200 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113319 2002 RZ200 13/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
113320 2002 RN203 14/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
113321 2002 RE204 14/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
113322 2002 RA205 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113323 2002 RF205 14/09/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
113324 2002 RO205 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
113325 2002 RQ205 14/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
113326 2002 RT205 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
113327 2002 RL206 14/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
113328 2002 RR207 14/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113329 2002 RS207 14/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
113330 2002 RU207 14/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
113331 2002 RN209 14/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113332 2002 RP209 14/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
113333 Tyler 2002 RR211 13/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,9 km MPC · JPL
113334 2002 RE213 12/09/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
113335 2002 RK213 13/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
113336 2002 RC214 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113337 2002 RQ214 13/09/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
113338 2002 RD215 13/09/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
113339 2002 RU216 13/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
113340 2002 RE217 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
113341 2002 RQ222 15/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
113342 2002 RS222 15/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
113343 2002 RE226 13/09/2002 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
113344 2002 RT227 14/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
113345 2002 RY229 14/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
113346 2002 RE233 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,8 km MPC · JPL
113347 2002 RG233 14/09/2002 Palomar R. Matson 5,8 km MPC · JPL
113348 2002 RR233 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,1 km MPC · JPL
113349 2002 RJ234 15/09/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
113350 2002 RG235 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,9 km MPC · JPL
113351 2002 RH235 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,8 km MPC · JPL
113352 2002 RX235 14/09/2002 Haleakala R. Matson 2,4 km MPC · JPL
113353 2002 RB236 09/09/2002 Haleakala R. Matson 1,4 km MPC · JPL
113354 2002 RQ237 01/09/2002 Haleakala R. Matson 1,5 km MPC · JPL
113355 Gessler 2002 RW240 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,0 km MPC · JPL
113356 2002 RO244 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
113357 2002 RN245 01/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
113358 2002 RU245 01/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
113359 2002 RY245 01/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
113360 2002 SC1 26/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
113361 2002 SH1 26/09/2002 Haleakala NEAT 9,0 km MPC · JPL
113362 2002 SR1 26/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113363 2002 SS1 26/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
113364 2002 SJ2 26/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
113365 2002 SL2 26/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
113366 2002 SV2 27/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
113367 2002 SY2 27/09/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
113368 2002 SZ2 27/09/2002 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
113369 2002 SQ3 26/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
113370 2002 ST3 26/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
113371 2002 SC6 27/09/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
113372 2002 SK6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
113373 2002 SS6 27/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
113374 2002 SB8 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
113375 2002 SE8 27/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113376 2002 ST8 27/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
113377 2002 SG9 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
113378 2002 SM9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113379 2002 SR9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
113380 2002 SN10 27/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
113381 2002 SC11 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
113382 2002 SW12 27/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113383 2002 ST14 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
113384 2002 SW14 27/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
113385 2002 SS15 27/09/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
113386 2002 SV15 27/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
113387 2002 SH16 27/09/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
113388 Davidmartinez 2002 SS16 28/09/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 6,0 km MPC · JPL
113389 2002 SF17 28/09/2002 Ondřejov Ondřejov Obs. 4,1 km MPC · JPL
113390 Helvetia 2002 SU19 29/09/2002 Winterthur M. Griesser 2,2 km MPC · JPL
113391 2002 SG20 26/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113392 2002 SG21 26/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
113393 2002 SJ21 26/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
113394 Niebur 2002 SN21 26/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
113395 Curtniebur 2002 SZ21 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
113396 2002 SA22 26/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
113397 2002 SH22 26/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
113398 2002 SL22 26/09/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
113399 2002 SM22 26/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
113400 2002 ST22 26/09/2002 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL