Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/111501–111600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111501 2001 YX65 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
111502 2001 YM69 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111503 2001 YM72 18/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
111504 2001 YU72 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
111505 2001 YK73 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111506 2001 YB74 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111507 2001 YE79 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
111508 2001 YH79 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111509 2001 YL79 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
111510 2001 YV80 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111511 2001 YF84 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111512 2001 YS85 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111513 2001 YA86 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111514 2001 YA87 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111515 2001 YC91 17/12/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
111516 2001 YW91 17/12/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
111517 2001 YC92 18/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
111518 2001 YX95 18/12/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
111519 2001 YJ98 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111520 2001 YM98 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
111521 2001 YL99 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111522 2001 YG100 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111523 2001 YW100 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
111524 2001 YT104 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111525 2001 YX109 18/12/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
111526 2001 YC110 18/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
111527 2001 YR111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
111528 2001 YT111 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111529 2001 YH112 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111530 2001 YY112 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111531 2001 YH113 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111532 2001 YL114 19/12/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
111533 2001 YD116 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111534 2001 YL116 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111535 2001 YJ117 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
111536 2001 YW117 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111537 2001 YD120 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111538 2001 YH122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111539 2001 YO130 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111540 2001 YL131 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111541 2001 YJ132 19/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111542 2001 YK133 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
111543 2001 YC134 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111544 2001 YT134 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111545 2001 YU134 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111546 2001 YY135 21/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
111547 2001 YF136 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111548 2001 YG136 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111549 2001 YC137 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111550 2001 YO137 22/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111551 2001 YT137 22/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
111552 2001 YO140 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111553 2001 YQ140 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111554 2001 YA141 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111555 2001 YR153 19/12/2001 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
111556 2001 YC155 20/12/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
111557 2001 YN155 20/12/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
111558 Barrett 2002 AZ 06/01/2002 Desert Moon B. L. Stevens 4,0 km MPC · JPL
111559 2002 AN2 05/01/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
111560 2002 AX2 06/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111561 Giovanniallevi 2002 AH3 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,4 km MPC · JPL
111562 2002 AJ3 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,9 km MPC · JPL
111563 2002 AC4 05/01/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
111564 2002 AN4 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111565 2002 AP4 08/01/2002 Črni Vrh Črni Vrh 7,2 km MPC · JPL
111566 2002 AL6 06/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111567 2002 AT6 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,7 km MPC · JPL
111568 2002 AS9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
111569 2002 AU10 06/01/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
111570 Ágasvár 2002 AG11 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 5,1 km MPC · JPL
111571 2002 AD13 11/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 15 km MPC · JPL
111572 2002 AQ13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
111573 2002 AV15 04/01/2002 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
111574 2002 AV16 05/01/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
111575 2002 AK20 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
111576 2002 AQ20 06/01/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
111577 2002 AY24 08/01/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
111578 2002 AP27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
111579 2002 AT27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
111580 2002 AY32 12/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
111581 2002 AE37 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
111582 2002 AG38 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
111583 2002 AV40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111584 2002 AJ41 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111585 2002 AO41 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
111586 2002 AR42 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111587 2002 AL49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111588 2002 AO49 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111589 2002 AX55 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111590 2002 AX56 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111591 2002 AJ58 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111592 2002 AY63 11/01/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111593 2002 AO65 11/01/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111594 Ráktanya 2002 AX66 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 1,1 km MPC · JPL
111595 2002 AK69 13/01/2002 Needville Needville Obs. 4,1 km MPC · JPL
111596 2002 AN71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111597 2002 AA75 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
111598 2002 AC79 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111599 2002 AH79 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111600 2002 AC80 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL