Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/111601–111700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111601 2002 AH80 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111602 2002 AP81 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111603 2002 AA86 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111604 2002 AG86 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111605 2002 AF88 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111606 2002 AS88 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111607 2002 AE89 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
111608 2002 AL93 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111609 2002 AS94 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111610 2002 AV102 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111611 2002 AD107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111612 2002 AG107 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111613 2002 AJ107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111614 2002 AC109 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
111615 2002 AN110 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
111616 2002 AV111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111617 2002 AV112 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
111618 2002 AR114 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
111619 2002 AV115 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111620 2002 AQ116 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111621 2002 AQ118 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111622 2002 AV118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111623 2002 AK120 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111624 2002 AL125 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111625 2002 AX127 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111626 2002 AK128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
111627 2002 AF129 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111628 2002 AQ131 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111629 2002 AZ137 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111630 2002 AL138 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111631 2002 AT141 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111632 2002 AB142 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111633 2002 AQ147 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111634 2002 AU147 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111635 2002 AV149 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111636 2002 AB151 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111637 2002 AT151 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111638 2002 AQ154 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
111639 2002 AZ157 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111640 2002 AH158 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111641 2002 AD167 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111642 2002 AE167 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111643 2002 AP169 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
111644 2002 AJ170 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111645 2002 AK170 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
111646 2002 AH174 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111647 2002 AR179 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111648 2002 AR180 05/01/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
111649 2002 AS180 05/01/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
111650 2002 AZ182 05/01/2002 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
111651 2002 AM183 06/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
111652 2002 AA184 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
111653 2002 AE184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
111654 2002 AG184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
111655 2002 AR185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111656 2002 AP186 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111657 2002 AO187 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
111658 2002 AP192 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
111659 2002 AU201 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111660 Jimgray 2002 AP205 13/01/2002 Apache Point SDSS 5,8 km MPC · JPL
111661 Mamiegeorge 2002 BP 16/01/2002 Needville W. G. Dillon, J. Dellinger 1,6 km MPC · JPL
111662 2002 BN3 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
111663 2002 BS4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
111664 2002 BT4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
111665 2002 BC5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
111666 2002 BX5 18/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111667 2002 BH7 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111668 2002 BU9 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111669 2002 BE11 18/01/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
111670 2002 BH13 18/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111671 2002 BK13 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111672 2002 BN13 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
111673 2002 BV14 19/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111674 2002 BS19 21/01/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
111675 2002 BG21 25/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111676 2002 BJ21 25/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111677 2002 BO21 25/01/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
111678 2002 BQ21 25/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111679 2002 BS21 25/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
111680 2002 BW22 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111681 2002 BC23 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111682 2002 BJ23 23/01/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111683 2002 BY23 23/01/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
111684 2002 BD24 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111685 2002 BT27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
111686 2002 BQ30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
111687 2002 CA 01/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111688 2002 CY4 03/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
111689 2002 CZ5 04/02/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
111690 2002 CO6 01/02/2002 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
111691 2002 CV9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111692 2002 CW9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111693 2002 CD10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111694 2002 CP10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111695 2002 CZ13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
111696 Helenorman 2002 CU14 08/02/2002 Needville Needville Obs. 4,8 km MPC · JPL
111697 2002 CD15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,1 km MPC · JPL
111698 2002 CE15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
111699 2002 CP15 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,3 km MPC · JPL
111700 2002 CN18 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL