Danh sách tiểu hành tinh/109801–109900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109801 2001 RE94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
109802 2001 RU94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
109803 2001 RE95 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
109804 2001 RU95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
109805 2001 RW100 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109806 2001 RW101 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
109807 2001 RG102 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109808 2001 RL102 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109809 2001 RT102 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109810 2001 RZ102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109811 2001 RN103 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109812 2001 RO103 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
109813 2001 RP104 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109814 2001 RU105 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109815 2001 RY105 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109816 2001 RN106 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109817 2001 RS106 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109818 2001 RM107 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109819 2001 RO107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109820 2001 RL109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
109821 2001 RN109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109822 2001 RC111 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109823 2001 RG111 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109824 2001 RC114 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109825 2001 RG114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109826 2001 RQ114 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109827 2001 RW114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109828 2001 RR116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109829 2001 RK118 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
109830 2001 RZ118 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109831 2001 RX119 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109832 2001 RY119 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109833 2001 RM121 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109834 2001 RC122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109835 2001 RJ123 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109836 2001 RQ123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109837 2001 RD124 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109838 2001 RN124 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109839 2001 RQ124 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109840 2001 RV124 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109841 2001 RH125 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109842 2001 RS125 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109843 2001 RP126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109844 2001 RN127 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109845 2001 RZ127 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109846 2001 RY128 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109847 2001 RQ129 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109848 2001 RS129 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109849 2001 RZ130 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109850 2001 RO131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109851 2001 RG132 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109852 2001 RR132 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109853 2001 RJ133 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
109854 2001 RZ133 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109855 2001 RU134 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109856 2001 RZ134 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109857 2001 RK136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
109858 2001 RS136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109859 2001 RB137 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
109860 2001 RW139 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
109861 2001 RC140 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109862 2001 RR142 11/09/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
109863 2001 RU142 11/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
109864 2001 RD143 15/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
109865 2001 RY144 06/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
109866 2001 RS146 09/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109867 2001 RA147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109868 2001 RS147 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109869 2001 RH149 10/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
109870 2001 RS149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
109871 2001 RD151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
109872 2001 RL151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
109873 2001 RA152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
109874 2001 RX153 14/09/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
109875 2001 RZ153 14/09/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
109876 2001 RT154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
109877 2001 RZ154 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109878 2001 SG 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,5 km MPC · JPL
109879 Letelier 2001 SL 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
109880 2001 SZ 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
109881 2001 SE1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
109882 2001 SM2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
109883 2001 SC4 18/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,5 km MPC · JPL
109884 2001 SO7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
109885 2001 SP8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
109886 2001 SX8 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,6 km MPC · JPL
109887 2001 SW9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
109888 2001 SY9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
109889 2001 SB10 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
109890 2001 SF10 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,2 km MPC · JPL
109891 2001 SU10 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109892 2001 SZ10 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
109893 2001 ST12 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109894 2001 SC16 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109895 2001 SC18 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109896 2001 SD18 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109897 2001 SZ18 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109898 2001 SE20 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
109899 2001 SG20 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
109900 2001 SS20 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL