Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/108701–108800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108701 2001 OF16 21/07/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
108702 2001 OX16 21/07/2001 San Marcello M. Tombelli, G. Forti 7,9 km MPC · JPL
108703 2001 OU17 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
108704 2001 OW17 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108705 2001 OO18 17/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
108706 2001 OX18 17/07/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
108707 2001 OW19 19/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
108708 2001 OH20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
108709 2001 OK20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108710 2001 OP20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108711 2001 OE22 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
108712 2001 OF22 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
108713 2001 OM22 17/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
108714 2001 OV22 18/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
108715 2001 OA23 19/07/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
108716 2001 OD23 21/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
108717 2001 OJ23 22/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
108718 2001 ON23 22/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108719 2001 OQ23 22/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
108720 Kamikuroiwa 2001 OT23 22/07/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 5,2 km MPC · JPL
108721 2001 OZ23 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
108722 2001 OL24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108723 2001 OM24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108724 2001 OS24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
108725 2001 OV25 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
108726 2001 OC26 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108727 2001 OX27 18/07/2001 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
108728 2001 OH28 18/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108729 2001 ON28 18/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
108730 2001 OB30 19/07/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
108731 2001 OB31 19/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
108732 2001 OF31 19/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108733 2001 OH31 19/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108734 2001 OD32 23/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 7,3 km MPC · JPL
108735 2001 OE32 24/07/2001 McDonald J. G. Ries 3,9 km MPC · JPL
108736 2001 OG32 24/07/2001 Lake Tekapo I. P. Griffin, N. Brady 1,4 km MPC · JPL
108737 2001 OP34 19/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
108738 2001 OR34 19/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
108739 2001 OO35 20/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
108740 2001 OU38 20/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
108741 2001 OQ39 20/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108742 2001 OX39 20/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108743 2001 OG40 20/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
108744 2001 OM40 20/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
108745 2001 ON40 20/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
108746 2001 OZ40 21/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
108747 2001 OB42 22/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
108748 2001 OJ42 22/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
108749 2001 OK42 22/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108750 2001 OC43 22/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
108751 2001 OE43 22/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
108752 2001 OF43 22/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
108753 2001 OV43 23/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
108754 2001 OM44 23/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
108755 2001 OP44 23/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
108756 2001 OR44 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108757 2001 OK45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108758 2001 OB46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
108759 2001 OG46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
108760 2001 OJ46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
108761 2001 OK46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108762 2001 ON46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
108763 2001 OQ46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
108764 2001 OZ47 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
108765 2001 OB48 16/07/2001 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
108766 2001 OJ48 16/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108767 2001 OG49 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108768 2001 OT50 20/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
108769 2001 OG51 21/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
108770 2001 OV51 21/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
108771 2001 OC52 21/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
108772 2001 OA53 21/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
108773 2001 OD53 21/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
108774 2001 OV53 21/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
108775 2001 OB54 21/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
108776 2001 OE54 21/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
108777 2001 OQ54 22/07/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
108778 2001 OX54 22/07/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
108779 2001 OX55 22/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
108780 2001 OT58 20/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
108781 2001 OU58 20/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
108782 2001 OR60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108783 2001 OT62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
108784 2001 OV62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
108785 2001 OD63 26/07/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
108786 2001 OH63 26/07/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
108787 2001 OM63 19/07/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
108788 2001 OG64 24/07/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
108789 2001 OD65 22/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
108790 2001 OT65 28/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
108791 2001 OX65 22/07/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108792 2001 OZ65 22/07/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108793 2001 OJ66 22/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
108794 2001 OL67 27/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
108795 2001 OY67 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
108796 2001 OM68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
108797 2001 OV69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
108798 2001 OF70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108799 2001 OX70 19/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
108800 2001 OR71 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL