Danh sách tiểu hành tinh/108201–108300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108201 Di Blasi 2001 HJ22 27/04/2001 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,4 km MPC · JPL
108202 2001 HO22 25/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
108203 2001 HT22 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
108204 2001 HX22 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
108205 Baccipaolo 2001 HF23 26/04/2001 San Marcello L. Tesi, G. Forti 2,2 km MPC · JPL
108206 2001 HP23 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
108207 2001 HJ26 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
108208 2001 HS27 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108209 2001 HS28 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108210 2001 HC29 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108211 2001 HL29 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108212 2001 HX29 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108213 2001 HR30 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
108214 2001 HW30 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
108215 2001 HX30 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
108216 2001 HA31 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
108217 2001 HN31 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
108218 2001 HR31 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
108219 2001 HO32 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108220 2001 HX32 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108221 2001 HS33 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
108222 2001 HV34 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108223 2001 HX34 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108224 2001 HB35 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108225 2001 HR35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108226 2001 HT35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108227 2001 HY36 29/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
108228 2001 HN37 29/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
108229 2001 HW37 29/04/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,5 km MPC · JPL
108230 2001 HP38 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
108231 2001 HT38 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
108232 2001 HF39 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
108233 2001 HT39 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
108234 2001 HO40 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108235 2001 HS40 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
108236 2001 HU40 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108237 2001 HL41 30/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
108238 2001 HP41 30/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
108239 2001 HT42 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108240 2001 HE44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108241 2001 HG44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108242 2001 HQ44 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108243 2001 HU44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
108244 2001 HX44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
108245 2001 HC45 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
108246 2001 HK45 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108247 2001 HM45 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
108248 2001 HS45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108249 2001 HY45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
108250 2001 HH46 17/04/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
108251 2001 HM47 18/04/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
108252 2001 HZ47 19/04/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
108253 2001 HB48 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108254 2001 HS48 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108255 2001 HS49 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108256 2001 HZ49 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108257 2001 HN50 22/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
108258 2001 HY50 23/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
108259 2001 HA51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108260 2001 HF51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108261 2001 HX51 23/04/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
108262 2001 HD52 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108263 2001 HT53 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
108264 2001 HS54 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108265 2001 HC55 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108266 2001 HD55 24/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108267 2001 HE55 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108268 2001 HZ55 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108269 2001 HH56 24/04/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
108270 2001 HL56 24/04/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
108271 2001 HP56 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
108272 2001 HS56 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108273 2001 HY56 24/04/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
108274 2001 HF57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108275 2001 HH57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
108276 2001 HU57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108277 2001 HR58 25/04/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
108278 2001 HF59 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108279 2001 HM59 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108280 2001 HA60 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
108281 2001 HT60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
108282 2001 HY60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108283 2001 HZ60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
108284 2001 HC61 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
108285 2001 HM61 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
108286 2001 HQ61 24/04/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
108287 2001 HT61 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108288 2001 HY61 25/04/2001 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
108289 2001 HP62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
108290 2001 HQ62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
108291 2001 HR62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108292 2001 HA63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
108293 2001 HD63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
108294 2001 HF63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108295 2001 HK64 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
108296 2001 HB65 28/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
108297 2001 HK65 30/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108298 2001 HN66 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
108299 2001 HP67 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108300 2001 HR67 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL