Danh sách tiểu hành tinh/108101–108200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108101 2001 FM188 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
108102 2001 FN188 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108103 2001 FY188 16/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
108104 2001 FM189 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108105 2001 FT189 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108106 2001 FY190 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108107 2001 FU191 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
108108 2001 FA192 22/03/2001 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
108109 2001 FP192 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
108110 2001 FB194 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
108111 2001 FY194 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
108112 2001 FC195 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
108113 Maza 2001 GK1 14/04/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,7 km MPC · JPL
108114 2001 GP1 15/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
108115 2001 GA2 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
108116 2001 GX2 14/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
108117 2001 GH3 14/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
108118 2001 GA4 14/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
108119 2001 GS4 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108120 2001 GT4 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
108121 2001 GW4 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
108122 2001 GX5 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
108123 2001 GE6 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
108124 2001 GS6 15/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108125 2001 GW6 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
108126 2001 GD7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108127 2001 GQ7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108128 2001 GG8 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108129 2001 GK8 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108130 2001 GM8 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108131 2001 GT8 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108132 2001 GO9 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108133 2001 GS9 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108134 2001 GT9 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
108135 2001 GW9 15/04/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
108136 2001 GX9 15/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108137 2001 GJ10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
108138 2001 GB11 15/04/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108139 2001 GL11 14/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108140 Alir 2001 HO 16/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,8 km MPC · JPL
108141 2001 HB1 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108142 2001 HE1 17/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
108143 2001 HK1 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108144 2001 HM1 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108145 2001 HT1 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108146 2001 HU1 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108147 2001 HD2 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
108148 2001 HE2 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
108149 2001 HG2 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108150 2001 HK2 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
108151 2001 HM2 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108152 2001 HO2 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108153 2001 HR2 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108154 2001 HK3 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108155 2001 HB4 18/04/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
108156 2001 HM4 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
108157 2001 HY4 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
108158 2001 HE5 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
108159 2001 HG5 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108160 2001 HK5 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108161 2001 HV5 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108162 2001 HY5 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108163 2001 HA6 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
108164 2001 HD6 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108165 2001 HH6 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108166 2001 HO7 21/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
108167 2001 HF8 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
108168 2001 HG8 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
108169 2001 HL8 21/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
108170 2001 HG9 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108171 2001 HQ9 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108172 2001 HC10 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
108173 2001 HB11 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108174 2001 HH11 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
108175 2001 HD12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108176 2001 HK12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108177 2001 HW12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108178 2001 HZ12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108179 2001 HK13 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108180 2001 HM13 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108181 2001 HV13 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108182 2001 HY13 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
108183 2001 HG14 23/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
108184 2001 HH15 23/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108185 2001 HK15 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108186 2001 HX15 24/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
108187 2001 HF16 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
108188 2001 HH16 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
108189 2001 HK16 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
108190 2001 HL16 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
108191 2001 HK17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
108192 2001 HQ17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
108193 2001 HS17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
108194 2001 HF18 21/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108195 2001 HK18 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
108196 2001 HW20 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
108197 2001 HQ21 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108198 2001 HS21 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108199 2001 HX21 23/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
108200 2001 HY21 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL