Danh sách tiểu hành tinh/107401–107500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107401 2001 DS2 16/02/2001 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
107402 2001 DW2 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107403 2001 DW3 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107404 2001 DA5 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107405 2001 DS5 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107406 2001 DG6 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107407 2001 DS6 17/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
107408 2001 DZ6 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
107409 2001 DS7 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
107410 2001 DV7 17/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
107411 2001 DG8 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107412 2001 DX8 16/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
107413 2001 DE9 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107414 2001 DS9 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
107415 2001 DU9 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107416 2001 DX9 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107417 2001 DZ9 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107418 2001 DH10 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107419 2001 DV10 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107420 2001 DC11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107421 2001 DF11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107422 2001 DO11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107423 2001 DR11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107424 2001 DC12 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
107425 2001 DF12 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107426 2001 DL13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
107427 2001 DM13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
107428 2001 DP13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
107429 2001 DQ13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
107430 2001 DU13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
107431 2001 DD14 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107432 2001 DM14 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107433 2001 DW14 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
107434 2001 DA15 17/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
107435 2001 DL15 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107436 2001 DS15 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107437 2001 DC16 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107438 2001 DK16 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107439 2001 DL16 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
107440 2001 DQ16 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107441 2001 DE17 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107442 2001 DR17 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107443 2001 DX17 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107444 2001 DF18 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107445 2001 DR18 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107446 2001 DO19 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107447 2001 DR19 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107448 2001 DS19 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
107449 2001 DB20 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107450 2001 DE20 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107451 2001 DG20 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107452 2001 DA21 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107453 2001 DQ23 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107454 2001 DR23 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107455 2001 DD24 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107456 2001 DF24 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107457 2001 DS24 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107458 2001 DN26 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107459 2001 DP26 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107460 2001 DV26 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107461 2001 DS27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107462 2001 DE28 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107463 2001 DG28 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107464 2001 DJ28 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107465 2001 DN28 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107466 2001 DV28 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
107467 2001 DY28 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107468 2001 DX29 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107469 2001 DB30 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
107470 2001 DO31 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107471 2001 DT31 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107472 2001 DB32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107473 2001 DZ32 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107474 2001 DE33 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
107475 2001 DK33 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107476 2001 DL33 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
107477 2001 DW33 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107478 2001 DX34 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107479 2001 DK35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107480 2001 DS35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107481 2001 DH36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107482 2001 DP36 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107483 2001 DQ36 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107484 2001 DS36 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
107485 2001 DG37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107486 2001 DL37 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107487 2001 DN37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107488 2001 DR37 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107489 2001 DB38 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107490 2001 DR39 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
107491 2001 DB41 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
107492 2001 DK41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107493 2001 DE43 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107494 2001 DM43 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107495 2001 DP43 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107496 2001 DS43 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107497 2001 DO44 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107498 2001 DQ44 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107499 2001 DZ45 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107500 2001 DJ46 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL