Danh sách tiểu hành tinh/107501–107600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107501 2001 DP46 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107502 2001 DX47 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107503 2001 DM48 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107504 2001 DQ48 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107505 2001 DK49 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107506 2001 DM49 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107507 2001 DP49 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107508 2001 DV49 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107509 2001 DC50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107510 2001 DK50 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
107511 2001 DF52 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107512 2001 DB53 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107513 2001 DO53 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107514 2001 DW53 20/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
107515 2001 DZ53 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
107516 2001 DC54 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107517 2001 DM54 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
107518 2001 DN56 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
107519 2001 DO57 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107520 2001 DF58 17/02/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
107521 2001 DV60 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107522 2001 DY60 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107523 2001 DZ60 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107524 2001 DB61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107525 2001 DG61 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107526 2001 DH61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107527 2001 DP61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107528 2001 DQ62 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107529 2001 DB65 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107530 2001 DE65 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107531 2001 DR65 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107532 2001 DZ66 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107533 2001 DF67 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107534 2001 DR67 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107535 2001 DB68 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107536 2001 DC68 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107537 2001 DO69 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
107538 2001 DR69 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107539 2001 DB70 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107540 2001 DF70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107541 2001 DG70 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
107542 2001 DO70 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
107543 2001 DQ70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107544 2001 DR70 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
107545 2001 DB71 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107546 2001 DG71 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107547 2001 DS71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107548 2001 DV71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107549 2001 DU72 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107550 2001 DO74 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
107551 2001 DY74 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107552 2001 DT77 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
107553 2001 DU78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
107554 2001 DY78 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107555 2001 DH80 19/02/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
107556 2001 DF81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
107557 2001 DT81 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
107558 2001 DK85 23/02/2001 Cerro Tololo DLS 2,3 km MPC · JPL
107559 2001 DK86 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 1,4 km MPC · JPL
107560 2001 DM86 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 1,2 km MPC · JPL
107561 2001 DW86 28/02/2001 Badlands R. Dyvig 1,3 km MPC · JPL
107562 2001 DV87 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
107563 2001 DZ87 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107564 2001 DZ88 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
107565 2001 DG89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
107566 2001 DH89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
107567 2001 DK89 27/02/2001 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
107568 2001 DR89 22/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
107569 2001 DD90 22/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107570 2001 DE90 22/02/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
107571 2001 DM90 22/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
107572 2001 DB91 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107573 2001 DM92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107574 2001 DS92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107575 2001 DG94 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107576 2001 DM94 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107577 2001 DS95 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107578 2001 DB96 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107579 2001 DF96 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
107580 2001 DN96 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
107581 2001 DA97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107582 2001 DP97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107583 2001 DZ97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107584 2001 DR98 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107585 2001 DM99 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107586 2001 DW100 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107587 2001 DA101 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107588 2001 DU101 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107589 2001 DW101 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107590 2001 DX101 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107591 2001 DA102 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107592 2001 DB102 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
107593 2001 DG102 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
107594 2001 DH102 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107595 2001 DQ102 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107596 2001 DA104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
107597 2001 DL104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
107598 2001 DW104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
107599 2001 DC109 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107600 2001 EO 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL