Danh sách tiểu hành tinh/106801–106900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106801 2000 XT31 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106802 2000 XX32 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106803 2000 XX33 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106804 2000 XY33 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106805 2000 XM35 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106806 2000 XO35 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106807 2000 XE37 05/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
106808 2000 XX38 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106809 2000 XP39 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106810 2000 XY39 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106811 2000 XE40 05/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106812 2000 XV40 05/12/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
106813 2000 XW41 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106814 2000 XN42 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106815 2000 XR42 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
106816 2000 XE43 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106817 Yubangtaek 2000 XC44 06/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, Y.-H. Park 4,4 km MPC · JPL
106818 2000 XV44 08/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
106819 2000 XC45 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106820 2000 XJ45 07/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106821 2000 XX45 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106822 2000 XN47 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106823 2000 XB49 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106824 2000 XJ51 06/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106825 2000 XY53 15/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,9 km MPC · JPL
106826 2000 YF 16/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106827 2000 YU 16/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106828 2000 YG1 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
106829 2000 YL1 17/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106830 2000 YC4 19/12/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
106831 2000 YQ4 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
106832 2000 YU6 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
106833 2000 YF7 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106834 2000 YN7 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106835 2000 YE8 22/12/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
106836 2000 YG8 20/12/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,5 km MPC · JPL
106837 2000 YW8 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
106838 2000 YT9 23/12/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
106839 2000 YJ10 21/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106840 2000 YA11 22/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106841 2000 YB11 22/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106842 2000 YT12 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
106843 2000 YV12 25/12/2000 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
106844 2000 YQ14 25/12/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,1 km MPC · JPL
106845 2000 YR14 24/12/2000 Farpoint G. Hug 2,1 km MPC · JPL
106846 2000 YY15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
106847 2000 YO16 28/12/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 5,4 km MPC · JPL
106848 2000 YP16 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106849 2000 YC17 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106850 2000 YN18 21/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
106851 2000 YS19 28/12/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,2 km MPC · JPL
106852 2000 YV19 22/12/2000 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
106853 2000 YZ19 27/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
106854 2000 YB21 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
106855 2000 YN21 26/12/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
106856 2000 YF22 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
106857 2000 YU22 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
106858 2000 YT23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
106859 2000 YC26 23/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
106860 2000 YO26 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106861 2000 YV26 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106862 2000 YZ26 25/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
106863 2000 YA27 25/12/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
106864 2000 YL27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
106865 2000 YU27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
106866 2000 YQ28 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106867 2000 YR28 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106868 2000 YK31 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
106869 Irinyi 2000 YY31 31/12/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 1,6 km MPC · JPL
106870 2000 YN32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106871 2000 YP32 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106872 2000 YV32 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106873 2000 YA33 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106874 2000 YD33 23/12/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,1 km MPC · JPL
106875 2000 YW33 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106876 2000 YN34 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106877 2000 YU34 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106878 2000 YZ35 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106879 2000 YA36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106880 2000 YM36 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106881 2000 YX36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106882 2000 YY36 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106883 2000 YJ37 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106884 2000 YN37 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106885 2000 YY37 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106886 2000 YC38 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106887 2000 YC39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106888 2000 YM39 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106889 2000 YW39 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106890 2000 YA40 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106891 2000 YV40 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
106892 2000 YK41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106893 2000 YS41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106894 2000 YT41 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106895 2000 YX41 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106896 2000 YL43 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106897 2000 YO43 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106898 2000 YU43 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106899 2000 YF44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106900 2000 YA45 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL