Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/105501–105600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105501 2000 QA232 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105502 2000 QN250 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
105503 2000 RG1 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105504 2000 RX2 01/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
105505 2000 RK3 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
105506 2000 RO3 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105507 2000 RZ6 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105508 2000 RA9 03/09/2000 Emerald Lane L. Ball 5,6 km MPC · JPL
105509 2000 RL9 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105510 2000 RJ11 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105511 2000 RF13 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
105512 2000 RJ14 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105513 2000 RL14 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105514 2000 RO15 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105515 2000 RQ15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105516 2000 RY15 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105517 2000 RA16 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
105518 2000 RP16 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
105519 2000 RP18 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105520 2000 RW22 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
105521 2000 RM24 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
105522 2000 RH25 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
105523 2000 RC26 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105524 2000 RF26 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105525 2000 RL26 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105526 2000 RQ26 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105527 2000 RW26 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105528 2000 RZ26 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105529 2000 RG27 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105530 2000 RM27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105531 2000 RR28 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105532 2000 RA29 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105533 2000 RB29 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105534 2000 RC29 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105535 2000 RT32 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105536 2000 RG37 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105537 2000 RH37 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105538 2000 RF39 05/09/2000 Farpoint G. Hug 9,0 km MPC · JPL
105539 2000 RJ39 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
105540 2000 RH40 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105541 2000 RL40 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105542 2000 RR40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105543 2000 RW40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105544 2000 RC41 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105545 2000 RY41 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105546 2000 RM44 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105547 2000 RX44 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105548 2000 RF45 03/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
105549 2000 RJ45 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105550 2000 RY45 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105551 2000 RW46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105552 2000 RR49 05/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
105553 2000 RA50 05/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
105554 2000 RJ53 05/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,7 km MPC · JPL
105555 2000 RK53 05/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,5 km MPC · JPL
105556 2000 RU53 03/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
105557 2000 RZ53 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105558 2000 RK54 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
105559 2000 RN54 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105560 2000 RA56 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105561 2000 RB56 05/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105562 2000 RS57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
105563 2000 RY58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
105564 2000 RR60 03/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105565 2000 RA61 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105566 2000 RQ63 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105567 2000 RG64 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105568 2000 RN64 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105569 2000 RB65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105570 2000 RP66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105571 2000 RT67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105572 2000 RQ68 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105573 2000 RF70 02/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
105574 2000 RZ70 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105575 2000 RJ71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105576 2000 RM72 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105577 2000 RP74 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
105578 2000 RE75 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105579 2000 RE77 08/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
105580 2000 RN78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
105581 2000 RW80 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105582 2000 RC82 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
105583 2000 RU82 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105584 2000 RV82 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105585 2000 RM83 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105586 2000 RB85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
105587 2000 RM85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
105588 2000 RT85 02/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105589 2000 RV85 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105590 2000 RJ86 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105591 2000 RL86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
105592 2000 RK88 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105593 2000 RN88 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105594 2000 RU88 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105595 2000 RK89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105596 2000 RO89 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105597 2000 RA91 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105598 2000 RD91 03/09/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
105599 2000 RL91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105600 2000 RT91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL