Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/105201–105300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105201 2000 OG40 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
105202 2000 OJ40 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105203 2000 OV41 30/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105204 2000 OF42 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105205 2000 OV43 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105206 2000 OB44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105207 2000 OL46 31/07/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105208 2000 OH48 31/07/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
105209 2000 OU48 31/07/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
105210 2000 OK52 30/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
105211 Sanden 2000 OM52 29/07/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
105212 2000 OP52 31/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105213 2000 OV52 31/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105214 2000 OL56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
105215 2000 OR56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
105216 2000 OS56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
105217 2000 OX56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
105218 2000 OJ57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
105219 2000 ON57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
105220 2000 OV58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
105221 2000 OU60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
105222 Oscarsaa 2000 OS69 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
105223 2000 PJ 01/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 910 m MPC · JPL
105224 2000 PB1 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105225 2000 PF1 01/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105226 2000 PS2 02/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105227 2000 PO5 05/08/2000 Prescott P. G. Comba 6,7 km MPC · JPL
105228 2000 PW5 04/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
105229 2000 PY7 03/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
105230 2000 PC10 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105231 2000 PJ10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105232 2000 PL11 01/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105233 2000 PL12 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105234 2000 PB13 10/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105235 2000 PP13 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105236 2000 PE20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105237 2000 PF20 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105238 2000 PC21 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105239 2000 PD21 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105240 2000 PA22 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105241 2000 PT24 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105242 2000 PY24 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105243 2000 PB26 04/08/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
105244 2000 PC26 05/08/2000 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
105245 2000 PO27 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
105246 2000 QH2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105247 2000 QH3 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105248 2000 QM3 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105249 2000 QB4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105250 2000 QJ6 24/08/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 1,4 km MPC · JPL
105251 2000 QP6 24/08/2000 Gnosca S. Sposetti 8,0 km MPC · JPL
105252 2000 QD7 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105253 2000 QF10 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105254 2000 QQ10 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
105255 2000 QR10 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105256 2000 QQ11 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
105257 2000 QD13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105258 2000 QM13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105259 2000 QU13 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105260 2000 QC14 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105261 2000 QS14 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105262 2000 QH15 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105263 2000 QG17 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105264 2000 QE18 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
105265 2000 QQ18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105266 2000 QC21 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105267 2000 QB22 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
105268 2000 QK22 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105269 2000 QV23 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105270 2000 QF24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105271 2000 QN24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105272 2000 QD25 26/08/2000 Emerald Lane L. Ball 1,6 km MPC · JPL
105273 2000 QW25 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105274 2000 QL27 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105275 2000 QA28 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105276 2000 QO30 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
105277 2000 QE33 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
105278 2000 QK33 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105279 2000 QQ33 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105280 2000 QD35 28/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák 5,6 km MPC · JPL
105281 2000 QH36 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105282 2000 QK36 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105283 2000 QQ38 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105284 2000 QJ40 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105285 2000 QD42 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105286 2000 QG42 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105287 2000 QF44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105288 2000 QL44 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105289 2000 QH46 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105290 2000 QX47 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105291 2000 QY47 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105292 2000 QP49 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
105293 2000 QY49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105294 2000 QG50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105295 2000 QN50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105296 2000 QM51 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105297 2000 QA53 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105298 2000 QZ53 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105299 2000 QU54 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105300 2000 QL55 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL