Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/105101–105200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105101 2000 LL9 05/06/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105102 2000 LA11 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105103 2000 LD11 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105104 2000 LJ11 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105105 2000 LH14 06/06/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
105106 2000 LS14 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105107 2000 LY14 02/06/2000 Siding Spring R. H. McNaught 9,6 km MPC · JPL
105108 2000 LS15 07/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
105109 2000 LX15 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
105110 2000 LT16 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105111 2000 LP19 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105112 2000 LS19 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105113 2000 LX20 08/06/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
105114 2000 LS21 08/06/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105115 2000 LA22 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105116 2000 LN22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
105117 2000 LA24 01/06/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
105118 2000 LH24 01/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105119 2000 LH26 01/06/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
105120 2000 LJ26 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105121 2000 LS31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
105122 2000 LV31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
105123 2000 LZ34 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
105124 2000 LC35 01/06/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
105125 2000 LO36 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
105126 2000 ME1 24/06/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
105127 2000 MH1 25/06/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105128 2000 MW1 27/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
105129 2000 MH2 29/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
105130 2000 MJ2 24/06/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
105131 2000 MD3 29/06/2000 Farpoint G. Hug 6,0 km MPC · JPL
105132 2000 MJ3 24/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
105133 2000 NA 01/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
105134 2000 NS1 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
105135 2000 NT1 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
105136 2000 NB4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
105137 2000 NA6 08/07/2000 Bisei SG Center BATTeRS 9,1 km MPC · JPL
105138 2000 NP6 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
105139 2000 NA7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
105140 2000 NL10 10/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105141 2000 NF11 07/07/2000 Socorro LINEAR 350 m MPC · JPL
105142 2000 NA12 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
105143 2000 NJ12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
105144 2000 NR12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
105145 2000 NP14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
105146 2000 NB15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
105147 2000 NH15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
105148 2000 NL17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
105149 2000 NA19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
105150 2000 NB20 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
105151 2000 NQ22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
105152 2000 NV24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
105153 2000 NS25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
105154 2000 NA26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
105155 2000 NG26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
105156 2000 NW26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
105157 2000 NA28 03/07/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
105158 2000 OL 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
105159 2000 OQ5 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105160 2000 OU5 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105161 2000 OA6 24/07/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105162 2000 OZ8 31/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105163 2000 OW11 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105164 2000 OM12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105165 2000 OQ12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105166 2000 OU12 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105167 2000 OT13 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105168 2000 OU14 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105169 2000 OC15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105170 2000 OK15 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
105171 2000 OA19 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
105172 2000 OS20 31/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
105173 2000 OJ22 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105174 2000 OK22 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105175 2000 OO22 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
105176 2000 OW25 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105177 2000 OA27 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105178 2000 ON27 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105179 2000 OP28 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105180 2000 OK29 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105181 2000 OS29 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105182 2000 OF30 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
105183 2000 OO30 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105184 2000 OZ30 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105185 2000 OG31 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105186 2000 OO31 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105187 2000 OC33 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105188 2000 OR33 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
105189 2000 OW34 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105190 2000 OZ34 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105191 2000 ON35 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105192 2000 OV37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105193 2000 OY37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105194 2000 OA38 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
105195 2000 OD38 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105196 2000 OT38 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105197 2000 OY38 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105198 2000 OO39 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105199 2000 OR39 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105200 2000 OD40 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL