Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/104101–104200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104101 2000 EK42 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
104102 2000 EB43 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
104103 2000 EW43 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
104104 2000 EB44 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104105 2000 EQ44 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104106 2000 ES44 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104107 2000 EB45 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104108 2000 EH45 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104109 2000 EN46 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104110 2000 EA47 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104111 2000 EE47 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104112 2000 EO47 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104113 2000 EJ49 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104114 2000 EO50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
104115 2000 EX51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
104116 2000 EF52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
104117 2000 EZ52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
104118 2000 EU53 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
104119 2000 EF54 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
104120 2000 EL55 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
104121 2000 ET55 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104122 2000 EG56 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104123 2000 EY56 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104124 2000 EU57 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104125 2000 EC58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104126 2000 ET58 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104127 2000 EG59 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104128 2000 EK59 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104129 2000 EB60 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104130 2000 EZ60 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104131 2000 EE61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104132 2000 EO61 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
104133 2000 EX62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104134 2000 EB63 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104135 2000 EG63 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104136 2000 EH63 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104137 2000 EE64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104138 2000 EQ64 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104139 2000 EA65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104140 2000 EB65 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104141 2000 EE65 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104142 2000 EN65 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104143 2000 EU65 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
104144 2000 EP66 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104145 2000 EW66 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104146 2000 EE67 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104147 2000 EH67 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104148 2000 EJ67 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104149 2000 ET67 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104150 2000 EE68 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104151 2000 EK68 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104152 2000 EU68 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104153 2000 EC69 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104154 2000 EP69 10/03/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
104155 2000 ER69 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104156 2000 ET69 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104157 2000 EW69 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104158 2000 EF70 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
104159 2000 ED73 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
104160 2000 EF74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
104161 2000 EQ75 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104162 2000 EB76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104163 2000 EL76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104164 2000 EP77 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104165 2000 EY77 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104166 2000 EL78 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104167 2000 EL79 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
104168 2000 EU79 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104169 2000 EB80 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
104170 2000 EB81 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104171 2000 EK81 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104172 2000 EE82 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104173 2000 EE83 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104174 2000 EY83 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104175 2000 EJ84 06/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104176 2000 EX85 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104177 2000 EO87 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104178 2000 EC90 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104179 2000 EZ90 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104180 2000 EM91 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
104181 2000 EA96 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104182 2000 EB96 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104183 2000 EH96 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104184 2000 EK96 11/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
104185 2000 EG98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
104186 2000 EH98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104187 2000 EJ98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104188 2000 EW99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
104189 2000 EQ100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
104190 2000 EL101 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
104191 2000 EN101 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
104192 2000 EE102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
104193 2000 EO102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
104194 2000 EE103 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
104195 2000 EN103 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104196 2000 EL105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
104197 2000 ET105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
104198 2000 ED106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
104199 2000 EO107 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104200 2000 EL108 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL