Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/104601–104700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104601 2000 GG97 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104602 2000 GP97 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104603 2000 GQ97 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104604 2000 GU97 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104605 2000 GQ99 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104606 2000 GS99 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
104607 2000 GF100 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104608 2000 GG100 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104609 2000 GT100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104610 2000 GG101 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104611 2000 GZ101 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104612 2000 GE103 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104613 2000 GO103 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104614 2000 GD104 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104615 2000 GH105 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
104616 2000 GF108 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104617 2000 GX109 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
104618 2000 GZ109 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
104619 2000 GJ110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
104620 2000 GR110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
104621 2000 GX110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
104622 2000 GA111 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
104623 2000 GN111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
104624 2000 GD112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
104625 2000 GE112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
104626 2000 GT112 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104627 2000 GY112 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104628 2000 GH113 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104629 2000 GV113 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104630 2000 GF114 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104631 2000 GQ114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104632 2000 GC115 08/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
104633 2000 GV115 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104634 2000 GU116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
104635 2000 GD117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
104636 2000 GK117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
104637 2000 GU117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
104638 2000 GW117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
104639 2000 GY118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
104640 2000 GB119 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
104641 2000 GD120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
104642 2000 GO122 06/04/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
104643 2000 GY122 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104644 2000 GG123 11/04/2000 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
104645 2000 GT125 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
104646 2000 GY125 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
104647 2000 GK126 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104648 2000 GQ129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
104649 2000 GG132 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
104650 2000 GY132 09/04/2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 2,2 km MPC · JPL
104651 2000 GF133 12/04/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
104652 2000 GY133 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
104653 2000 GB134 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
104654 2000 GS134 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104655 2000 GD135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104656 2000 GH135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
104657 2000 GJ135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
104658 2000 GQ136 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104659 2000 GJ137 12/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104660 2000 GR138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
104661 2000 GA139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
104662 2000 GB139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
104663 2000 GW139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
104664 2000 GZ139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
104665 2000 GQ140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
104666 2000 GF141 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
104667 2000 GX141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
104668 2000 GB142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
104669 2000 GV142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
104670 2000 GW143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
104671 2000 GW144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
104672 2000 GC146 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
104673 2000 GO146 08/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
104674 2000 GK148 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
104675 2000 GB149 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104676 2000 GL149 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104677 2000 GW150 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
104678 2000 GB152 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104679 2000 GY152 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
104680 2000 GK153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
104681 2000 GM153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
104682 2000 GB154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
104683 2000 GF154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
104684 2000 GG154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
104685 2000 GK154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
104686 2000 GQ154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
104687 2000 GK155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
104688 2000 GN155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
104689 2000 GO155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
104690 2000 GX156 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104691 2000 GV158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
104692 2000 GX158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
104693 2000 GB160 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104694 2000 GL160 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
104695 2000 GU161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
104696 2000 GV161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
104697 2000 GW162 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104698 Alvindrew 2000 GJ163 10/04/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
104699 2000 GC164 12/04/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
104700 2000 GK164 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL