Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/104301–104400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104301 2000 EZ175 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104302 2000 ED178 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104303 2000 EA179 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104304 2000 EM179 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104305 2000 EH183 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104306 2000 EM185 05/03/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
104307 2000 EO186 02/03/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
104308 2000 ES186 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
104309 2000 EL192 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104310 2000 ER194 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104311 2000 EY195 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104312 2000 EQ196 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104313 2000 EM201 15/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104314 2000 EC203 05/03/2000 Cerro Tololo DLS 3,4 km MPC · JPL
104315 2000 FO 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
104316 2000 FP1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
104317 2000 FD2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
104318 2000 FF2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
104319 2000 FM2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
104320 2000 FP2 26/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
104321 2000 FD3 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104322 2000 FF4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
104323 2000 FT4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
104324 2000 FX4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104325 2000 FM6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
104326 2000 FU6 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
104327 2000 FA7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104328 2000 FW7 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
104329 2000 FN8 25/03/2000 Kleť Kleť Obs. 7,0 km MPC · JPL
104330 2000 FY8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
104331 2000 FA9 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
104332 2000 FD9 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
104333 2000 FO9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104334 2000 FF10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104335 2000 FF11 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
104336 2000 FM12 28/03/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
104337 2000 FT12 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104338 2000 FA13 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
104339 2000 FF13 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104340 2000 FN13 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104341 2000 FR13 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104342 2000 FH15 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104343 2000 FW15 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104344 2000 FX15 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104345 2000 FD16 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
104346 2000 FY16 28/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
104347 2000 FZ16 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104348 2000 FL17 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104349 2000 FO17 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104350 2000 FB18 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104351 2000 FF18 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104352 2000 FP18 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104353 2000 FR19 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104354 2000 FX19 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104355 2000 FF20 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104356 2000 FM20 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104357 2000 FO20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104358 2000 FT20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104359 2000 FV20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104360 2000 FK21 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104361 2000 FV21 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104362 2000 FS22 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104363 2000 FH23 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104364 2000 FK26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
104365 2000 FP26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
104366 2000 FC27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
104367 2000 FG27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
104368 2000 FL27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
104369 2000 FT27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
104370 2000 FV27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
104371 2000 FH29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
104372 2000 FT29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
104373 2000 FV29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
104374 2000 FN30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
104375 2000 FE31 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104376 2000 FC32 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104377 2000 FF32 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104378 2000 FR33 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104379 2000 FB34 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104380 2000 FP34 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104381 2000 FW34 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104382 2000 FA35 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104383 2000 FD36 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104384 2000 FF36 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104385 2000 FL36 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104386 2000 FV36 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104387 2000 FY36 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104388 2000 FZ36 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104389 2000 FP38 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104390 2000 FR38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104391 2000 FX38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104392 2000 FW39 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
104393 2000 FC41 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
104394 2000 FO41 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104395 2000 FW41 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
104396 2000 FC42 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104397 2000 FN43 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104398 2000 FC44 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104399 2000 FB45 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104400 2000 FO45 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL