Danh sách tiểu hành tinh/103501–103600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103501 2000 AT245 08/01/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 2,7 km MPC · JPL
103502 2000 AF247 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103503 2000 AP248 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
103504 2000 AF254 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103505 2000 BW 28/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103506 2000 BD1 28/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103507 2000 BK1 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
103508 2000 BV1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
103509 2000 BG2 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
103510 2000 BS2 26/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103511 2000 BW2 25/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
103512 2000 BZ2 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
103513 2000 BM3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
103514 2000 BD4 21/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103515 2000 BR4 21/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103516 2000 BY4 21/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103517 2000 BE5 27/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103518 2000 BF5 27/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
103519 2000 BW5 27/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103520 2000 BB6 28/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
103521 2000 BH6 28/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103522 2000 BQ6 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103523 2000 BT6 26/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
103524 2000 BO7 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103525 2000 BW7 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103526 2000 BS8 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103527 2000 BB9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
103528 2000 BD10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103529 2000 BK10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
103530 2000 BS11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103531 2000 BD12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
103532 2000 BT12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103533 2000 BS14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
103534 2000 BS16 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103535 2000 BT16 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103536 2000 BD17 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103537 2000 BO17 30/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
103538 2000 BY17 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
103539 2000 BZ17 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103540 2000 BT18 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103541 2000 BU18 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103542 2000 BV18 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
103543 2000 BJ20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103544 2000 BC21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103545 2000 BP22 25/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
103546 2000 BN23 27/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103547 2000 BA24 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103548 2000 BH24 29/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103549 2000 BJ24 29/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103550 2000 BS24 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103551 2000 BJ25 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103552 2000 BU26 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103553 2000 BW26 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103554 2000 BF27 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103555 2000 BS27 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103556 2000 BD28 31/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103557 2000 BK28 31/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103558 2000 BE29 25/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
103559 2000 BU31 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
103560 Peate 2000 BZ31 30/01/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
103561 2000 BJ32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
103562 2000 BL33 30/01/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
103563 2000 BY33 30/01/2000 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
103564 2000 BR34 30/01/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
103565 2000 BG35 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103566 2000 BL35 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103567 2000 BR40 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103568 2000 BZ41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103569 2000 BD45 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103570 2000 BH49 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
103571 2000 BU49 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103572 2000 BX50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
103573 2000 BE51 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
103574 2000 CR 03/02/2000 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
103575 2000 CS 03/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
103576 2000 CG1 04/02/2000 Zeno T. Stafford 2,1 km MPC · JPL
103577 2000 CL1 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
103578 2000 CK3 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103579 2000 CZ3 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103580 2000 CF4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103581 2000 CO4 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103582 2000 CQ4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103583 2000 CR5 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103584 2000 CW5 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103585 2000 CH7 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
103586 2000 CR7 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103587 2000 CT7 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103588 2000 CU7 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103589 2000 CH8 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103590 2000 CL8 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103591 2000 CR8 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103592 2000 CB9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103593 2000 CC10 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103594 2000 CC11 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103595 2000 CE11 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103596 2000 CK12 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103597 2000 CP14 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103598 2000 CR14 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103599 2000 CY14 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103600 2000 CM16 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL