Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/103201–103300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103201 1999 XB250 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103202 1999 XW250 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
103203 1999 XM251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103204 1999 XN251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
103205 1999 XJ252 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
103206 1999 XN252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103207 1999 XA253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
103208 1999 XN254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103209 1999 XX256 07/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
103210 1999 XK257 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103211 1999 XA258 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
103212 1999 XV258 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103213 1999 XL259 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
103214 1999 XG260 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103215 1999 XZ260 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103216 1999 XT261 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
103217 1999 YK1 17/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103218 1999 YV2 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103219 1999 YX3 19/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103220 Kwongchuikuen 1999 YQ4 28/12/1999 Rock Finder W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
103221 1999 YC5 29/12/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 2,6 km MPC · JPL
103222 1999 YD5 29/12/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 1,6 km MPC · JPL
103223 1999 YT6 30/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103224 1999 YP8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
103225 1999 YQ8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103226 1999 YH9 31/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
103227 1999 YR10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
103228 1999 YT13 31/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
103229 1999 YA14 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103230 1999 YE15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103231 1999 YM15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
103232 1999 YU16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
103233 1999 YM17 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
103234 1999 YY19 30/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 1,7 km MPC · JPL
103235 1999 YM22 30/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103236 1999 YV24 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103237 1999 YO26 30/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103238 1999 YA28 17/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103239 2000 AS 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
103240 2000 AC1 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
103241 2000 AK2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
103242 2000 AL3 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103243 2000 AV3 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103244 2000 AK4 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
103245 2000 AN4 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
103246 2000 AQ4 03/01/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,6 km MPC · JPL
103247 2000 AS4 03/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
103248 2000 AZ4 02/01/2000 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,8 km MPC · JPL
103249 2000 AA5 03/01/2000 San Marcello A. Boattini, G. Forti 3,7 km MPC · JPL
103250 2000 AY6 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103251 2000 AN7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103252 2000 AG9 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103253 2000 AC13 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103254 2000 AX13 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103255 2000 AD14 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
103256 2000 AY14 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103257 2000 AG19 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103258 2000 AH20 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103259 2000 AZ20 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103260 2000 AF22 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
103261 2000 AJ23 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103262 2000 AM24 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
103263 2000 AB25 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
103264 2000 AQ25 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103265 2000 AY25 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103266 2000 AT26 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103267 2000 AK27 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103268 2000 AV27 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103269 2000 AG28 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103270 2000 AJ30 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103271 2000 AR30 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103272 2000 AX30 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103273 2000 AQ32 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103274 2000 AF33 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103275 2000 AM33 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
103276 2000 AT33 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103277 2000 AU33 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103278 2000 AG34 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103279 2000 AD35 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103280 2000 AV36 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103281 2000 AY36 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
103282 2000 AX37 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103283 2000 AZ38 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103284 2000 AL39 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103285 2000 AF40 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103286 2000 AV40 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
103287 2000 AD41 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103288 2000 AA42 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103289 2000 AF42 02/01/2000 Gnosca S. Sposetti 3,7 km MPC · JPL
103290 2000 AN43 05/01/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
103291 2000 AL44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
103292 2000 AD45 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
103293 2000 AN45 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103294 2000 AS45 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103295 2000 AA46 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103296 2000 AY46 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103297 2000 AC47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103298 2000 AU47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103299 2000 AV47 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103300 2000 AX47 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL