Danh sách tiểu hành tinh/102201–102300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102201 1999 SD15 29/09/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
102202 1999 SC17 30/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
102203 1999 SC19 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102204 1999 SE19 30/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
102205 1999 SB20 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102206 1999 SM20 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102207 1999 SK21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102208 1999 SD22 21/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
102209 1999 SG25 30/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
102210 1999 SE27 29/09/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
102211 Angelofaggiano 1999 TQ 01/10/1999 Campo Catino M. Di Sora, F. Mallia 1,7 km MPC · JPL
102212 1999 TA1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
102213 1999 TL1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
102214 1999 TO1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
102215 1999 TR3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
102216 1999 TG4 03/10/1999 Nacogdoches B. D. McCormack, D. W. Carona 7,6 km MPC · JPL
102217 1999 TW4 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
102218 1999 TA6 05/10/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 8,8 km MPC · JPL
102219 1999 TB6 06/10/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 1,6 km MPC · JPL
102220 1999 TJ8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
102221 1999 TT9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
102222 1999 TA12 08/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
102223 1999 TE12 10/10/1999 Gnosca S. Sposetti 3,3 km MPC · JPL
102224 Raffaellolena 1999 TG12 10/10/1999 Gnosca S. Sposetti 1,5 km MPC · JPL
102225 1999 TU12 10/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,0 km MPC · JPL
102226 1999 TL13 08/10/1999 Hudson S. Brady 1,5 km MPC · JPL
102227 1999 TB14 13/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
102228 1999 TG15 12/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,7 km MPC · JPL
102229 1999 TS17 15/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
102230 1999 TA18 10/10/1999 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
102231 1999 TS18 14/10/1999 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
102232 1999 TX18 12/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
102233 1999 TJ19 10/10/1999 Calgary G. W. Billings 2,5 km MPC · JPL
102234 Olivebyrne 1999 TK20 05/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
102235 1999 TN21 13/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
102236 1999 TO21 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102237 1999 TQ21 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
102238 1999 TH22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102239 1999 TK22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
102240 1999 TN22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102241 1999 TT22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
102242 1999 TE25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102243 1999 TE26 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102244 1999 TJ26 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102245 1999 TO26 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102246 1999 TV26 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102247 1999 TY26 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102248 1999 TD27 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102249 1999 TE27 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102250 1999 TU27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102251 1999 TD28 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102252 1999 TG28 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102253 1999 TH28 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102254 1999 TO28 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102255 1999 TR29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102256 1999 TP30 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102257 1999 TZ30 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102258 1999 TR31 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102259 1999 TK32 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102260 1999 TM33 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102261 1999 TF34 01/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
102262 1999 TJ34 01/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
102263 1999 TF37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
102264 1999 TU37 01/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102265 1999 TK38 01/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102266 1999 TD40 05/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
102267 1999 TZ40 05/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
102268 1999 TU43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102269 1999 TH44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
102270 1999 TH45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
102271 1999 TK45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
102272 1999 TG46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
102273 1999 TM46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
102274 1999 TV46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102275 1999 TW50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
102276 1999 TJ53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102277 1999 TY54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102278 1999 TH55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
102279 1999 TS57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
102280 1999 TE59 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
102281 1999 TM59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
102282 1999 TX62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102283 1999 TG63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
102284 1999 TM63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
102285 1999 TP63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
102286 1999 TR65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102287 1999 TB66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
102288 1999 TR69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
102289 1999 TS71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102290 1999 TH74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102291 1999 TT74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102292 1999 TX75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102293 1999 TK79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102294 1999 TW79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102295 1999 TM81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
102296 1999 TF83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102297 1999 TH85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
102298 1999 TO86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102299 1999 TV86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102300 1999 TS87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL