Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/102601–102700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102601 1999 VD5 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
102602 1999 VG5 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
102603 1999 VP5 06/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,5 km MPC · JPL
102604 1999 VW5 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
102605 1999 VH9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
102606 1999 VA10 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,4 km MPC · JPL
102607 1999 VJ11 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
102608 1999 VH13 01/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102609 1999 VJ14 02/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102610 1999 VQ15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
102611 1999 VK19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
102612 1999 VY19 09/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
102613 1999 VQ20 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
102614 1999 VG21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
102615 1999 VJ21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
102616 1999 VC22 13/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
102617 Allium 1999 VC23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 4,8 km MPC · JPL
102618 1999 VJ23 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 2,1 km MPC · JPL
102619 Crespino 1999 VK23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,4 km MPC · JPL
102620 1999 VX23 09/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,4 km MPC · JPL
102621 1999 VO25 13/11/1999 Saji Saji Obs. 1,9 km MPC · JPL
102622 1999 VR25 15/11/1999 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
102623 1999 VM26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102624 1999 VZ26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102625 1999 VX27 15/11/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 5,0 km MPC · JPL
102626 1999 VY27 15/11/1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 5,3 km MPC · JPL
102627 1999 VZ27 11/11/1999 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
102628 1999 VG28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102629 1999 VQ28 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102630 1999 VM30 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102631 1999 VR31 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102632 1999 VX32 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102633 1999 VY33 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102634 1999 VD34 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
102635 1999 VH34 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102636 1999 VV37 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
102637 1999 VH38 10/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102638 1999 VQ38 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102639 1999 VV38 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102640 1999 VO39 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102641 1999 VV39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102642 1999 VY42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
102643 1999 VQ43 01/11/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
102644 1999 VA44 03/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
102645 1999 VC44 03/11/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
102646 1999 VT46 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102647 1999 VT47 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
102648 1999 VR48 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102649 1999 VW48 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
102650 1999 VM51 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102651 1999 VS51 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102652 1999 VQ52 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102653 1999 VG53 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
102654 1999 VV53 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102655 1999 VV54 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102656 1999 VY54 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102657 1999 VZ54 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
102658 1999 VK55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102659 1999 VO55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102660 1999 VA56 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102661 1999 VX57 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102662 1999 VZ58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102663 1999 VA59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
102664 1999 VB59 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102665 1999 VC59 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102666 1999 VO60 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102667 1999 VB62 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102668 1999 VG62 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102669 1999 VQ62 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102670 1999 VT62 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102671 1999 VW62 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102672 1999 VY62 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102673 1999 VZ63 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102674 1999 VA66 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102675 1999 VM66 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102676 1999 VC67 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102677 1999 VJ68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102678 1999 VL68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102679 1999 VP68 04/11/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
102680 1999 VQ68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102681 1999 VM69 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102682 1999 VQ69 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102683 1999 VW69 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102684 1999 VG70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102685 1999 VK70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102686 1999 VS70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102687 1999 VR71 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102688 1999 VK72 12/11/1999 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
102689 1999 VA73 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102690 1999 VG73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102691 1999 VS73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
102692 1999 VW73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102693 1999 VL77 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
102694 1999 VO77 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
102695 1999 VP77 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102696 1999 VA81 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102697 1999 VE84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
102698 1999 VL85 05/11/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
102699 1999 VH86 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102700 1999 VR86 07/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL