Danh sách tiểu hành tinh/102101–102200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102101 1999 RZ159 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102102 1999 RK160 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102103 1999 RA161 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102104 1999 RV161 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102105 1999 RA163 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
102106 1999 RB163 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102107 1999 RL164 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102108 1999 RZ165 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102109 1999 RD166 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102110 1999 RV166 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
102111 1999 RQ167 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102112 1999 RR167 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102113 1999 RZ167 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102114 1999 RW168 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
102115 1999 RZ168 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102116 1999 RM170 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102117 1999 RW170 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102118 1999 RX170 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102119 1999 RO171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102120 1999 RO172 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
102121 1999 RL174 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102122 1999 RG175 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102123 1999 RP175 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
102124 1999 RB177 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102125 1999 RQ177 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102126 1999 RW177 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102127 1999 RY177 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102128 1999 RC178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102129 1999 RM179 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102130 1999 RT179 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102131 1999 RX179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102132 1999 RH180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102133 1999 RB181 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102134 1999 RD181 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102135 1999 RN182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102136 1999 RO182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102137 1999 RR182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102138 1999 RS182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102139 1999 RO183 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102140 1999 RS184 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102141 1999 RT184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102142 1999 RB185 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102143 1999 RC186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102144 1999 RA188 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102145 1999 RQ188 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102146 1999 RW191 11/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102147 1999 RC192 13/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102148 1999 RA195 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
102149 1999 RH197 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102150 1999 RQ197 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
102151 1999 RA198 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102152 1999 RL201 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
102153 1999 RM201 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102154 1999 RK203 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102155 1999 RV203 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102156 1999 RV204 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
102157 1999 RV206 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
102158 1999 RC209 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102159 1999 RY213 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
102160 1999 RG216 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
102161 1999 RM217 03/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
102162 1999 RH219 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102163 1999 RT219 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
102164 1999 RE220 04/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
102165 1999 RH220 04/09/1999 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
102166 1999 RR221 05/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
102167 1999 RC223 07/09/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
102168 1999 RD227 05/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
102169 1999 RT227 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
102170 1999 RA230 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
102171 1999 RH230 08/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
102172 1999 RW230 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
102173 1999 RQ233 08/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
102174 1999 RG234 08/09/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102175 1999 RK234 08/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
102176 1999 RV235 08/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
102177 1999 RS236 08/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
102178 1999 RD237 08/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
102179 1999 RX237 08/09/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
102180 1999 RV238 08/09/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102181 1999 RT240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
102182 1999 RN241 14/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
102183 1999 RL242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
102184 1999 RX242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
102185 1999 RJ250 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102186 1999 RC251 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
102187 1999 RQ253 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102188 1999 RD255 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
102189 1999 SX1 18/09/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
102190 1999 SR3 27/09/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
102191 1999 SH4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
102192 1999 SP5 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102193 1999 SD6 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102194 1999 SV7 29/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102195 1999 ST10 30/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102196 1999 SC11 30/09/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
102197 1999 SR11 30/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
102198 1999 SU11 30/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102199 1999 SE13 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102200 1999 SU13 29/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL