Danh sách tiểu hành tinh/101101–101200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101101 1998 RO41 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101102 1998 RW41 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101103 1998 RA42 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101104 1998 RC42 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
101105 1998 RS42 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101106 1998 RA43 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
101107 1998 RE45 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101108 1998 RS45 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101109 1998 RZ45 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101110 1998 RV48 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101111 1998 RZ48 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101112 1998 RG51 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101113 1998 RM51 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101114 1998 RW51 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101115 1998 RX51 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101116 1998 RD52 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101117 1998 RA53 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101118 1998 RJ53 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101119 1998 RK53 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101120 1998 RO53 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101121 1998 RO54 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101122 1998 RR54 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101123 1998 RH55 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101124 1998 RD56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101125 1998 RO56 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101126 1998 RC57 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101127 1998 RE57 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101128 1998 RX57 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101129 1998 RU58 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101130 1998 RQ59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101131 1998 RW59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101132 1998 RP60 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101133 1998 RR60 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
101134 1998 RV60 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101135 1998 RZ60 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101136 1998 RF64 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101137 1998 RV64 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101138 1998 RY65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101139 1998 RA66 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101140 1998 RY67 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
101141 1998 RR68 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101142 1998 RQ69 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101143 1998 RS69 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101144 1998 RT69 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101145 1998 RD70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101146 1998 RK70 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101147 1998 RS70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101148 1998 RV70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101149 1998 RY70 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101150 1998 RN71 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101151 1998 RB72 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101152 1998 RD72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101153 1998 RP72 14/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
101154 1998 RE74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101155 1998 RM74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101156 1998 RQ74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101157 1998 RN76 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101158 1998 RA77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101159 1998 RU77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101160 1998 RW77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101161 1998 RJ78 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101162 1998 RS78 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101163 1998 RR79 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101164 1998 RD80 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101165 1998 SS 16/09/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
101166 1998 ST1 16/09/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
101167 1998 SW2 19/09/1998 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
101168 1998 SX2 18/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101169 1998 SR3 18/09/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
101170 1998 SU3 18/09/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
101171 1998 SA4 18/09/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
101172 1998 SF4 19/09/1998 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
101173 1998 SY4 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
101174 1998 SZ4 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
101175 1998 SO6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
101176 1998 SE7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
101177 1998 SM8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
101178 1998 SY8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
101179 1998 SA9 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101180 1998 SH9 17/09/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
101181 1998 SZ9 21/09/1998 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
101182 1998 SY10 17/09/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
101183 1998 SR11 19/09/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
101184 1998 SP12 21/09/1998 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
101185 1998 SS12 23/09/1998 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
101186 1998 SD13 23/09/1998 Ondřejov P. Pravec 1,2 km MPC · JPL
101187 1998 SV13 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
101188 1998 SP14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
101189 1998 SW19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101190 1998 SJ23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
101191 1998 SL23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
101192 1998 SO23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
101193 1998 SY23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
101194 1998 SO24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
101195 1998 SV25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
101196 1998 SM26 24/09/1998 Prescott P. G. Comba 6,2 km MPC · JPL
101197 1998 SH27 25/09/1998 Ondřejov P. Pravec 1,9 km MPC · JPL
101198 1998 SK30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
101199 1998 SG32 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
101200 1998 SH32 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL