Danh sách tiểu hành tinh/101701–101800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101701 1999 CU149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
101702 1999 CV149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101703 1999 CA150 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
101704 1999 CK150 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
101705 1999 CK152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
101706 1999 CB153 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101707 1999 CY153 13/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
101708 1999 CV155 12/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
101709 1999 CF157 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
101710 1999 DQ 16/02/1999 Caussols ODAS 6,3 km MPC · JPL
101711 1999 DT1 18/02/1999 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
101712 1999 DU2 20/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
101713 Marston 1999 DG4 20/02/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,7 km MPC · JPL
101714 1999 DQ4 17/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101715 1999 DT4 17/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
101716 1999 DJ6 18/02/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
101717 1999 DR7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
101718 1999 EB 06/03/1999 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
101719 1999 EF 10/03/1999 Prescott P. G. Comba 4,6 km MPC · JPL
101720 1999 EP1 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
101721 Emanuelfritsch 1999 EF3 13/03/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 5,2 km MPC · JPL
101722 Pursell 1999 EX4 10/03/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 10 km MPC · JPL
101723 Finger 1999 EY5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
101724 1999 ED6 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
101725 1999 EG6 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101726 1999 EJ6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101727 1999 ED7 15/03/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101728 1999 EW7 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
101729 1999 EG9 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
101730 1999 EX9 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
101731 1999 EN10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
101732 1999 EV11 15/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101733 1999 ER12 15/03/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
101734 1999 FU1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
101735 1999 FG2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
101736 1999 FH3 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
101737 1999 FN3 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101738 1999 FY4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
101739 1999 FS6 19/03/1999 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
101740 1999 FC7 20/03/1999 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
101741 1999 FH7 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101742 1999 FO7 20/03/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
101743 1999 FN8 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
101744 1999 FO8 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101745 1999 FR8 20/03/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
101746 1999 FO10 22/03/1999 Needville Needville Obs. 5,6 km MPC · JPL
101747 1999 FL11 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
101748 1999 FL13 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
101749 1999 FW16 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
101750 1999 FA17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
101751 1999 FQ17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
101752 1999 FQ18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
101753 1999 FT19 24/03/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 2,1 km MPC · JPL
101754 1999 FL20 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
101755 1999 FN23 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
101756 1999 FQ24 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101757 1999 FA25 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101758 1999 FL29 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101759 1999 FA30 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101760 1999 FY36 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101761 1999 FJ37 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
101762 1999 FO37 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
101763 1999 FJ48 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
101764 1999 FK49 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
101765 1999 FO49 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
101766 1999 FX49 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101767 1999 FJ50 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
101768 1999 FS50 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101769 1999 FF52 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101770 1999 FL56 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
101771 1999 FB58 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101772 1999 FY59 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
101773 1999 FO62 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
101774 1999 FR62 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
101775 1999 GT 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
101776 1999 GF3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
101777 Robhoskins 1999 GF4 13/04/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., M. Howard 4,4 km MPC · JPL
101778 1999 GZ6 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
101779 1999 GJ8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
101780 1999 GP8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
101781 Gojira 1999 GU9 14/04/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,4 km MPC · JPL
101782 1999 GF10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
101783 1999 GV13 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
101784 1999 GQ14 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
101785 1999 GE16 09/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101786 1999 GY17 15/04/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
101787 1999 GD26 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101788 1999 GN33 12/04/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
101789 1999 GE35 06/04/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101790 1999 GR36 12/04/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
101791 1999 GV44 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
101792 1999 GC45 12/04/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
101793 1999 GN48 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
101794 1999 GK50 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
101795 1999 HX2 22/04/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
101796 1999 HN3 18/04/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
101797 1999 HR3 18/04/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
101798 1999 HL4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
101799 1999 HE5 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
101800 1999 HU7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL