Danh sách tiểu hành tinh/100701–100800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100701 1998 AC1 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
100702 1998 AK1 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100703 1998 AL3 05/01/1998 Chichibu N. Satō 4,9 km MPC · JPL
100704 1998 BG 17/01/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,9 km MPC · JPL
100705 1998 BO5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100706 1998 BQ7 24/01/1998 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
100707 1998 BW14 25/01/1998 Modra A. Galád 2,6 km MPC · JPL
100708 1998 BL17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
100709 1998 BP17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100710 1998 BU17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100711 1998 BD19 27/01/1998 Sormano A. Testa, P. Ghezzi 1,5 km MPC · JPL
100712 1998 BW19 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100713 1998 BG20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100714 1998 BM20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
100715 1998 BK21 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
100716 1998 BF23 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
100717 1998 BL23 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100718 1998 BR24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
100719 1998 BU26 29/01/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,4 km MPC · JPL
100720 1998 BA28 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
100721 1998 BD29 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100722 1998 BB30 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100723 1998 BM35 28/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100724 1998 BM38 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
100725 1998 BO43 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
100726 1998 BY43 25/01/1998 Cima Ekar M. Tombelli, A. Boattini 5,6 km MPC · JPL
100727 1998 BF45 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
100728 Kamenice n Lipou 1998 CK 02/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,9 km MPC · JPL
100729 1998 CX 05/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,1 km MPC · JPL
100730 1998 CE2 13/02/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 2,1 km MPC · JPL
100731 Ara Pacis 1998 DO 18/02/1998 Colleverde V. S. Casulli 3,9 km MPC · JPL
100732 Blankavalois 1998 DQ 19/02/1998 Kleť M. Tichý 3,8 km MPC · JPL
100733 Annafalcká 1998 DA1 18/02/1998 Kleť M. Tichý 1,1 km MPC · JPL
100734 Annasvídnická 1998 DB1 18/02/1998 Kleť M. Tichý 3,8 km MPC · JPL
100735 Alpomořanská 1998 DE1 19/02/1998 Kleť M. Tichý, J. Tichá 1,3 km MPC · JPL
100736 1998 DD7 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
100737 1998 DR9 23/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 1,1 km MPC · JPL
100738 1998 DB12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100739 1998 DA14 27/02/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
100740 1998 DP22 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
100741 1998 DS23 26/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,2 km MPC · JPL
100742 1998 DW25 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
100743 1998 DC30 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
100744 1998 DU36 28/02/1998 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,6 km MPC · JPL
100745 1998 ET3 02/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
100746 1998 ED4 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100747 1998 EO4 03/03/1998 Teide Teide Obs. 1,2 km MPC · JPL
100748 1998 EW4 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
100749 1998 EN5 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100750 1998 EX8 06/03/1998 Gekko T. Kagawa 4,6 km MPC · JPL
100751 1998 EQ13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
100752 1998 EF20 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
100753 1998 FN1 19/03/1998 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 2,9 km MPC · JPL
100754 1998 FP2 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
100755 1998 FO3 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
100756 1998 FM5 24/03/1998 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
100757 1998 FA7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100758 1998 FH7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100759 1998 FG9 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
100760 1998 FN10 24/03/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
100761 1998 FT10 24/03/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
100762 1998 FX14 26/03/1998 Caussols ODAS 4,5 km MPC · JPL
100763 1998 FK18 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100764 1998 FR23 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
100765 1998 FZ23 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100766 1998 FX24 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100767 1998 FE26 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
100768 1998 FN27 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
100769 1998 FU29 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100770 1998 FG31 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100771 1998 FA32 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100772 1998 FN34 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
100773 1998 FU34 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100774 1998 FV37 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100775 1998 FL42 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100776 1998 FY46 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100777 1998 FL52 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
100778 1998 FX52 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100779 1998 FJ53 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
100780 1998 FU55 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100781 1998 FX56 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
100782 1998 FC57 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100783 1998 FZ57 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100784 1998 FM61 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100785 1998 FA62 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100786 1998 FZ69 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100787 1998 FW70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
100788 1998 FC72 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
100789 1998 FK74 21/03/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
100790 1998 FQ74 24/03/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
100791 1998 FW75 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
100792 1998 FZ75 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100793 1998 FJ76 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
100794 1998 FK76 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100795 1998 FS76 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100796 1998 FM77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100797 1998 FP78 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
100798 1998 FG79 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100799 1998 FX79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
100800 1998 FZ89 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL