Danh sách tiểu hành tinh/101501–101600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101501 1998 XR8 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
101502 1998 XZ9 07/12/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
101503 1998 XL10 08/12/1998 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
101504 1998 XK13 15/12/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
101505 1998 XM16 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
101506 1998 XP17 13/12/1998 Rand G. R. Viscome 1,9 km MPC · JPL
101507 1998 XG18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
101508 1998 XB20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
101509 1998 XN20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
101510 1998 XH22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
101511 1998 XH23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
101512 1998 XU25 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
101513 1998 XV25 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
101514 1998 XK26 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101515 1998 XG27 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
101516 1998 XW28 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101517 1998 XT42 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101518 1998 XF45 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
101519 1998 XP50 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101520 1998 XA52 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101521 1998 XU58 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101522 1998 XJ63 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101523 1998 XD65 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101524 1998 XK65 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101525 1998 XM65 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101526 1998 XB66 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101527 1998 XM76 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
101528 1998 XS83 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
101529 1998 XH93 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
101530 1998 XO97 08/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
101531 1998 XT97 11/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
101532 1998 XS99 11/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
101533 1998 YK9 26/12/1998 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
101534 1998 YC10 25/12/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 6,8 km MPC · JPL
101535 1998 YQ13 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101536 1998 YE14 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
101537 1998 YX14 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
101538 1998 YO15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
101539 1998 YE16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101540 1998 YO16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101541 1998 YM17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
101542 1998 YK18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101543 1998 YK21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
101544 1998 YS21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
101545 1998 YH23 16/12/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101546 1998 YZ26 16/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101547 1998 YM27 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
101548 1998 YS29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
101549 1998 YY29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
101550 1999 AE 05/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
101551 1999 AH1 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101552 1999 AP1 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
101553 1999 AB4 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
101554 1999 AL4 09/01/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101555 1999 AO5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
101556 1999 AW5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
101557 1999 AW6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
101558 1999 AE8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,4 km MPC · JPL
101559 1999 AJ9 09/01/1999 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
101560 1999 AA12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
101561 1999 AA14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101562 1999 AD14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
101563 1999 AK15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
101564 1999 AV17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
101565 1999 AD21 13/01/1999 Gekko T. Kagawa 5,7 km MPC · JPL
101566 1999 AO21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
101567 1999 AW22 15/01/1999 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
101568 1999 AK30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101569 1999 AH31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
101570 1999 AJ38 14/01/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
101571 1999 AF39 09/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
101572 1999 BF 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
101573 1999 BQ 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
101574 1999 BA1 17/01/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
101575 1999 BD2 18/01/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
101576 1999 BM2 19/01/1999 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
101577 1999 BV2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
101578 1999 BM3 20/01/1999 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
101579 1999 BR4 19/01/1999 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
101580 1999 BZ5 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
101581 1999 BY7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
101582 1999 BZ8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
101583 1999 BF10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
101584 1999 BP10 19/01/1999 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
101585 1999 BL11 20/01/1999 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
101586 1999 BN11 20/01/1999 Caussols ODAS 980 m MPC · JPL
101587 1999 BE12 22/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
101588 1999 BH12 24/01/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo, G. Cavalletti 7,9 km MPC · JPL
101589 1999 BP14 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
101590 1999 BU20 16/01/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101591 1999 BB21 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101592 1999 BN24 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101593 1999 BU25 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101594 1999 BE26 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
101595 1999 BJ26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
101596 1999 BR27 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
101597 1999 BA30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
101598 1999 BC33 22/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101599 1999 BD34 17/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
101600 1999 BX34 20/01/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL