Danh sách tiểu hành tinh/101401–101500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101401 1998 VD 07/11/1998 Gekko T. Kagawa 1,7 km MPC · JPL
101402 1998 VG1 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101403 1998 VS2 10/11/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
101404 1998 VY2 10/11/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
101405 1998 VJ3 10/11/1998 Caussols ODAS 14 km MPC · JPL
101406 1998 VL3 10/11/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
101407 1998 VQ3 10/11/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
101408 1998 VC6 11/11/1998 Gekko T. Kagawa 1,4 km MPC · JPL
101409 1998 VQ6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
101410 1998 VZ6 12/11/1998 Ondřejov P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
101411 1998 VO7 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101412 1998 VS7 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
101413 1998 VG9 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101414 1998 VJ9 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101415 1998 VB12 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101416 1998 VN12 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101417 1998 VG13 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101418 1998 VW15 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101419 1998 VV16 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101420 1998 VE17 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101421 1998 VS17 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
101422 1998 VV18 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101423 1998 VA19 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101424 1998 VA20 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
101425 1998 VH20 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101426 1998 VZ20 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101427 1998 VA25 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101428 1998 VE30 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101429 1998 VF31 13/11/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101430 1998 VE32 14/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101431 1998 VX32 11/11/1998 Chichibu N. Satō 2,5 km MPC · JPL
101432 Adamwest 1998 VG33 14/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,5 km MPC · JPL
101433 1998 VR33 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101434 1998 VU33 10/11/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
101435 1998 VC36 14/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101436 1998 VF36 14/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101437 1998 VL38 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101438 1998 VE39 11/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101439 1998 VH39 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101440 1998 VO41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
101441 1998 VB42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
101442 1998 VP42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
101443 1998 VA43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
101444 1998 VS43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101445 1998 VG47 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
101446 1998 VY47 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
101447 1998 VY50 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101448 1998 VF54 14/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101449 1998 VQ55 15/11/1998 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
101450 1998 VN56 15/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
101451 1998 VW56 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101452 1998 WS1 18/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
101453 1998 WN2 19/11/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
101454 1998 WZ2 17/11/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
101455 1998 WN4 17/11/1998 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
101456 1998 WY4 19/11/1998 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
101457 1998 WF6 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101458 1998 WJ6 22/11/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 4,0 km MPC · JPL
101459 1998 WD7 19/11/1998 Uenohara N. Kawasato 1,3 km MPC · JPL
101460 1998 WH7 23/11/1998 Gekko T. Kagawa 1,3 km MPC · JPL
101461 Dunedin 1998 WU7 25/11/1998 Cocoa I. P. Griffin 1,8 km MPC · JPL
101462 Tahupotiki 1998 WW7 25/11/1998 Cocoa I. P. Griffin 1,7 km MPC · JPL
101463 1998 WM11 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101464 1998 WS11 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101465 1998 WL12 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101466 1998 WJ15 21/11/1998 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
101467 1998 WG16 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101468 1998 WJ16 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101469 1998 WU16 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101470 1998 WV16 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101471 1998 WX16 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101472 1998 WL18 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
101473 1998 WM20 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101474 1998 WQ21 18/11/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101475 1998 WF22 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101476 1998 WY22 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101477 1998 WO25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
101478 1998 WN27 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101479 1998 WC29 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
101480 1998 WH32 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
101481 1998 WN33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
101482 1998 WT33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
101483 1998 WQ34 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
101484 1998 WF35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
101485 1998 WH36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101486 1998 WJ38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
101487 1998 WB40 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
101488 1998 WM42 19/11/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
101489 1998 WW43 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
101490 1998 WX43 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
101491 Grahamcrombie 1998 XA 01/12/1998 Cocoa I. P. Griffin 3,3 km MPC · JPL
101492 1998 XT1 07/12/1998 Caussols ODAS 21 km MPC · JPL
101493 1998 XB3 07/12/1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,7 km MPC · JPL
101494 1998 XD3 08/12/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,1 km MPC · JPL
101495 1998 XJ3 10/12/1998 Ondřejov L. Kotková 3,5 km MPC · JPL
101496 1998 XM3 09/12/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
101497 1998 XB6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
101498 1998 XC7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
101499 1998 XS7 09/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
101500 1998 XP8 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL