Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/101301–101400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101301 1998 SH130 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101302 1998 SA131 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101303 1998 SE133 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101304 1998 SJ133 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101305 1998 SL133 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101306 1998 SM133 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101307 1998 SU133 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101308 1998 SX133 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
101309 1998 SZ135 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101310 1998 SJ136 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101311 1998 SA138 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101312 1998 SO138 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101313 1998 SA142 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101314 1998 SD142 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101315 1998 SL143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
101316 1998 SS145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
101317 1998 SD149 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101318 1998 SJ151 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101319 1998 SW152 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101320 1998 SY153 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101321 1998 SP154 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
101322 1998 SA155 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
101323 1998 SO155 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101324 1998 SC157 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101325 1998 SO159 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101326 1998 SS159 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101327 1998 SW161 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101328 1998 SJ162 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101329 1998 SZ162 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101330 1998 SS163 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
101331 Sjöström 1998 SA164 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
101332 1998 SB168 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
101333 1998 SC168 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
101334 1998 SE169 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
101335 1998 SK171 18/09/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
101336 1998 TN1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101337 1998 TD2 12/10/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
101338 1998 TM2 13/10/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
101339 1998 TS2 13/10/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
101340 1998 TN4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
101341 1998 TA7 12/10/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
101342 1998 TA10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
101343 1998 TL10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
101344 1998 TG12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
101345 1998 TQ12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
101346 1998 TY15 15/10/1998 Caussols ODAS 8,5 km MPC · JPL
101347 1998 TZ15 15/10/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
101348 1998 TG17 14/10/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
101349 1998 TA19 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
101350 1998 TE20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
101351 1998 TM29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101352 1998 TT33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
101353 1998 TC34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
101354 1998 TB35 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
101355 1998 TS35 15/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
101356 1998 TD36 15/10/1998 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
101357 1998 TL37 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
101358 1998 TQ37 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
101359 1998 TD38 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
101360 1998 UH 17/10/1998 Catalina CSS 9,0 km MPC · JPL
101361 1998 UJ 17/10/1998 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
101362 1998 UP 17/10/1998 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
101363 1998 UQ 16/10/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101364 1998 US 18/10/1998 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
101365 1998 UT 16/10/1998 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
101366 1998 UY 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
101367 1998 UB1 16/10/1998 Ondřejov P. Pravec 4,8 km MPC · JPL
101368 1998 UW2 20/10/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
101369 1998 UY3 20/10/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
101370 1998 UM4 20/10/1998 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
101371 1998 UT5 22/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
101372 1998 UD6 22/10/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
101373 1998 UV8 17/10/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
101374 1998 UT9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101375 1998 UA10 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101376 1998 UY10 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101377 1998 UB12 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101378 1998 UP12 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101379 1998 UE16 23/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
101380 1998 UT17 18/10/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
101381 1998 UU19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101382 1998 UN21 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101383 Karloff 1998 UK23 30/10/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
101384 1998 UW23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
101385 1998 UB24 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
101386 1998 UW26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
101387 1998 UE28 29/10/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101388 1998 UA31 29/10/1998 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
101389 1998 UQ33 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101390 1998 UV33 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101391 1998 UM34 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101392 1998 UW34 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101393 1998 UD36 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101394 1998 UL38 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101395 1998 UB39 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101396 1998 UE39 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101397 1998 UG39 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101398 1998 UR39 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101399 1998 UV39 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
101400 1998 UQ41 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL