Danh sách tiểu hành tinh/100401–100500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100401 1995 YS17 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100402 1995 YP20 25/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
100403 1996 AD 01/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
100404 1996 AC1 12/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
100405 1996 AG5 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
100406 1996 AU5 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
100407 1996 AH6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100408 1996 AV6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
100409 1996 AX8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100410 1996 AZ10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100411 1996 AF11 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100412 1996 AT11 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100413 1996 AF18 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
100414 1996 AJ18 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100415 1996 BO14 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100416 Syang 1996 CB 02/02/1996 NRC-DAO D. D. Balam 1,4 km MPC · JPL
100417 Philipglass 1996 EC 07/03/1996 Linz E. Meyer 2,1 km MPC · JPL
100418 1996 EF9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100419 1996 EP10 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100420 1996 EA11 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100421 1996 FF4 23/03/1996 Haleakala AMOS 5,1 km MPC · JPL
100422 1996 GP7 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
100423 1996 GG14 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100424 1996 GS18 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
100425 1996 HM 17/04/1996 Haleakala AMOS 2,1 km MPC · JPL
100426 1996 HB7 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100427 1996 HQ10 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
100428 1996 HT11 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
100429 1996 HB15 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
100430 1996 HK18 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
100431 1996 HU20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
100432 1996 HX23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100433 Hyakusyuko 1996 KU1 24/05/1996 Nanyo T. Okuni 2,3 km MPC · JPL
100434 Jinyilian 1996 LJ 06/06/1996 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
100435 1996 LK2 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100436 1996 NN1 15/07/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
100437 1996 OY 22/07/1996 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
100438 1996 PC3 14/08/1996 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
100439 1996 PU5 10/08/1996 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
100440 1996 PJ6 14/08/1996 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
100441 1996 PZ7 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
100442 1996 QV 20/08/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,1 km MPC · JPL
100443 1996 RS 09/09/1996 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
100444 1996 RK1 09/09/1996 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
100445 1996 RA4 12/09/1996 Colleverde V. S. Casulli 1,5 km MPC · JPL
100446 1996 RC4 15/09/1996 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
100447 1996 RB5 14/09/1996 Church Stretton S. P. Laurie 1,3 km MPC · JPL
100448 1996 RE5 13/09/1996 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
100449 1996 RJ9 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
100450 1996 RN11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
100451 1996 RR15 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
100452 1996 RY27 10/09/1996 La Silla UDTS 900 m MPC · JPL
100453 1996 SA4 18/09/1996 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
100454 1996 SA6 18/09/1996 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
100455 1996 SB6 18/09/1996 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
100456 Chichén Itzá 1996 TH 02/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 4,2 km MPC · JPL
100457 1996 TJ3 07/10/1996 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
100458 1996 TP3 04/10/1996 Church Stretton S. P. Laurie 2,1 km MPC · JPL
100459 1996 TB5 06/10/1996 Rand G. R. Viscome 6,1 km MPC · JPL
100460 1996 TN7 08/10/1996 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
100461 1996 TP7 09/10/1996 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
100462 1996 TV9 15/10/1996 Kleť Kleť Obs. 1,1 km MPC · JPL
100463 1996 TU14 09/10/1996 Nanyo T. Okuni 5,3 km MPC · JPL
100464 1996 TE15 03/10/1996 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
100465 1996 TM16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
100466 1996 TD18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
100467 1996 TD19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100468 1996 TO23 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100469 1996 TO28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
100470 1996 TY28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100471 1996 TK29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100472 1996 TA34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
100473 1996 TO34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100474 1996 TB35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
100475 1996 TZ36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
100476 1996 TK37 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
100477 1996 TM39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
100478 1996 TW59 03/10/1996 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
100479 1996 TT60 03/10/1996 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
100480 1996 UK 16/10/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
100481 1996 UJ1 20/10/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
100482 1996 UT2 18/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
100483 NAOJ 1996 US3 30/10/1996 Tokyo-Mitaka I. Satō, H. Fukushima, N. Yamamoto 4,2 km MPC · JPL
100484 1996 UL4 29/10/1996 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
100485 Russelldavies 1996 VX 03/11/1996 Linz E. Meyer, E. Obermair 1,7 km MPC · JPL
100486 1996 VH1 07/11/1996 Prescott P. G. Comba 7,1 km MPC · JPL
100487 1996 VO2 10/11/1996 Sudbury D. di Cicco 1,3 km MPC · JPL
100488 1996 VS11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
100489 1996 VW13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100490 1996 VB14 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100491 1996 VE31 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100492 1996 VC34 07/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100493 1996 VK37 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100494 1996 VF39 09/11/1996 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
100495 1996 WH 17/11/1996 Sudbury D. di Cicco 7,7 km MPC · JPL
100496 1996 WJ 17/11/1996 Sudbury D. di Cicco 2,8 km MPC · JPL
100497 1996 XB 01/12/1996 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
100498 1996 XK 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100499 1996 XP 01/12/1996 Chichibu N. Satō 1,5 km MPC · JPL
100500 1996 XZ16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL