Danh sách tiểu hành tinh/100301–100400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100301 1995 FH12 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100302 1995 FQ14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
100303 1995 FD15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
100304 1995 FJ20 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
100305 1995 GN1 01/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100306 1995 GH2 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100307 1995 GJ8 08/04/1995 Kitt Peak T. J. Balonek 3,2 km MPC · JPL
100308 ČAS 1995 HB 21/04/1995 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
100309 Misuzukaneko 1995 HD 20/04/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 2,3 km MPC · JPL
100310 1995 HK3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100311 1995 HZ3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100312 1995 LQ 03/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100313 1995 LD1 05/06/1995 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
100314 1995 MK1 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
100315 1995 MZ1 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
100316 1995 MM2 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
100317 1995 MJ3 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
100318 1995 MN4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
100319 1995 MY4 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100320 1995 MF5 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
100321 1995 MG8 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
100322 1995 MJ8 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100323 1995 OY1 22/07/1995 Church Stretton S. P. Laurie 1,7 km MPC · JPL
100324 1995 OH3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100325 1995 OC4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100326 1995 OR4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100327 1995 QX 22/08/1995 Uto F. Uto 9,8 km MPC · JPL
100328 1995 QF4 17/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100329 1995 QW8 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
100330 1995 QY8 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
100331 1995 QV9 23/08/1995 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
100332 1995 QW11 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100333 1995 SN5 22/09/1995 Siding Spring R. H. McNaught 2,2 km MPC · JPL
100334 1995 SZ10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100335 1995 SC12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
100336 1995 SQ18 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100337 1995 SY36 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100338 1995 ST39 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
100339 1995 SP40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
100340 1995 SQ41 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
100341 1995 ST44 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100342 1995 SH51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100343 1995 SJ51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
100344 1995 SY51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
100345 1995 ST61 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100346 1995 SA68 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
100347 1995 SE69 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100348 1995 SJ72 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
100349 1995 SM78 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100350 1995 SP82 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
100351 1995 SU88 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
100352 1995 TD1 14/10/1995 Stroncone A. Vagnozzi 5,0 km MPC · JPL
100353 1995 TC2 14/10/1995 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
100354 1995 TR4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
100355 1995 TO6 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
100356 1995 TC7 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100357 1995 TF11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
100358 1995 UK2 24/10/1995 Kleť Kleť Obs. 6,4 km MPC · JPL
100359 1995 UK8 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
100360 1995 UE12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100361 1995 UC14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100362 1995 UJ14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100363 1995 US14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100364 1995 UF22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100365 1995 UE32 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100366 1995 UZ39 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100367 1995 UY40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100368 1995 UG41 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100369 1995 UX45 20/10/1995 Caussols E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
100370 1995 UJ51 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100371 1995 UO52 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100372 1995 UR54 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100373 1995 UV69 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100374 1995 UX69 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
100375 1995 UY72 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100376 1995 UT73 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100377 1995 VH 01/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
100378 1995 VD6 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
100379 1995 VZ6 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100380 1995 VS10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
100381 1995 VB13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
100382 1995 VF13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100383 1995 VD15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100384 1995 VH15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100385 1995 VP15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100386 1995 WZ2 20/11/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
100387 1995 WJ4 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
100388 1995 WW7 28/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
100389 1995 WU8 24/11/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 1,2 km MPC · JPL
100390 1995 WK13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100391 1995 WO17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100392 1995 WR17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100393 1995 WZ30 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100394 1995 WX32 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
100395 1995 WG38 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100396 1995 YH5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
100397 1995 YK5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
100398 1995 YA7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100399 1995 YM7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100400 1995 YX7 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL